Onsdag 24 april 2019

Västerbottningen

Maria Höglund, informatör i Vindelns kommun, hjälper till att ta emot besökare i den nya receptionen. Foto: EMMA GARZON

Ny reception – bättre service

Kommunkontoret i Vindeln har fått en ny reception, som till skillnad från tidigare alltid är bemannad under öppettiderna. Receptionen gör att medborgarna kan få en bättre service och dessutom ökar det säkerheten för personalen.

Vindeln · Published feb 1, 2019 at 06:15

Tidigare fanns det en obemannad receptionsdisk i kommunkontoret, och när medborgarna behövde hjälp kom någon ur personalen till receptionen. Då var det även öppet till kommunkontoret så att alla fritt kunde gå in. Den nya receptionen är alltid bemannad under öppettiderna och dörren från receptionen till kommunkontoret är låst.

Den 21 januari öppnade den nya receptionen där kommunvägledaren Lena Forsell tar emot besökarna.

– Det känns jättetrevligt, säger Lena Frosell.

Kommunvägledaren kan bland annat svara på enklare frågor och hänvisa medborgarna till rätt person.

– Med den nya receptionen vill vi ge bättre service till våra medborgare, säger Maria Höglund, som är informatör på Vindelns kommun. Det är bra om besökarna ringer i förväg och bokar tid med personen som de vill träffa.

Receptionen har väckt blandade reaktioner bland medborgarna.

– En del är positiva till att personen som de ska träffa kommer till receptionen, så att de slipper yra omkring på kommunkontoret. Andra är negativa till att dörren till kommunkontoret är låst och de säger att de redan vet vart de ska gå, säger Lena Forsell och medger att det kan bli några minuter längre väntan med det nya systemet.

Det har hänt att till exempel personal inom socialtjänsten har utsatts för hot. Maria Höglund förklarar att Arbetsmiljöverket därför har ställt krav på att kommunkontoret i Vindeln ska ha en låst dörr från receptionen in till kommunkontoret för att öka säkerheten för personalen.

Vill se mer stöd till regionerna

Länet S-länspolitikern Erik Bergkvist är aktuell inför valet till Europaparlamentet 26 maj. Han menar att EU måste jobba mer med regionala utvecklingsfrågor.

Färre hus än planerat i Hörnefors

Hörnefors Stora detaljplanen öster om Hörnefors har minskats. "Det här är ingen ambitionssänkning", säger byggnadsnämndens ordförande Mikael Berglund (S).

Bjurholms Golfklubb har en positiv utveckling

MARIEBÄCK Bjurholms golfverksamhet i Mariebäck går och mår bra för dagen. – Fjolårets positiva bokslut tror jag är det bästa sedan klubbens bildande, säger ekonomiansvariga...

Vill utöka industriområde i Vindeln

VINDELN Flera företag står på kö för att få expandera eller etablera sig på industriområdet Vindeln Innovation Park.