Lördag 25 maj 2019

Västerbottningen

Fredrick Berglund kommer att ansvara för Lögdeå, Levar och Gräsmyr skolor samt fritidshemmen Hallonet, Smultronet, Gluggen, Pärlugglan, Kringlan, Skogslyan och Skalman. Foto: NORDMALINGS KOMMUN

Ny rektor för byskolor i Nordmaling

Fredrick Berglund från Umeå började förra veckan en tjänst som rektor för skolorna i Lögdeå, Levar och Gräsmyr samt flera fritidshem i Nordmaling.

Nordmaling · Published mar 11, 2019 at 13:20

Fredrick Berglund är före detta yrkesofficer med stationeringar i Umeå, Luleå och Boden. Som broingenjör har han även haft utlandsuppdrag för FN, Sida och Unicef.

2008 sökte han sig tillbaks till Umeå och blev rektor för byskolorna i Hissjö, Rödåsel och Flurkmark, med tillhörande fritidshem samt periodvis även förskola och dagbarnvårdare. Han blev senare rektor på Hagaskolan i Umeå, årskurs 1-6 samt grundsärskola.

Våren 2017 började han i Lycksele kommun som biträdande verksamhetschef och enhetschef HSL inom området Stöd, vård och omsorg.

– För mig var det mycket positivt och utvecklande att byta uppdrag under en tid och göra något helt annat. Dessa positiva erfarenheter tar jag med mig i livet och det med fördjupad insikt om kommunens ansvar inom hälsa och sjukvård, säger Fredrick.

Rektorstjänsten i Nordmaling var lockande av flera skäl.

– Jag trivs innerligt med att arbeta inom området skola och barnomsorg. Jag uppskattar och verkar för att vi gemensamt arbetar för kvalitet och långsiktighet så att våra elever får möjligheten att utvecklas med bibehållen självkänsla och inre lust till lärande livet ut, säger Fredrick.

– Jag ser fram emot att arbeta som rektor i Nordmaling och jag har saknat skolan. Jag vill fortsätta att arbeta med byaskolor och dess charm, möjligheter och utmaningar, säger han.

Nordmaling uppfattar han som ett inbjudande samhälle.

– Kommunen som arbetsgivare har tagit emot mig på ett fantastiskt sätt och jag känner mig mer än välkommen. Har endast hunnit med ett besök hos fritidsverksamhet, och där mött mycket trevliga blivande kolleger som brinner för våra barn och elever.

Fredrick Berglund kommer att ansvara för Lögdeå skola, Levar skola, Gräsmyr skola samt fritidshemmen Hallonet, Smultronet, Gluggen, Pärlugglan, Kringlan, Skogslyan och Skalman.

Jag vill fortsätta att arbeta med byaskolor och dess charm, möjligheter och utmaningar.