Lördag 30 maj 2020

Västerbottningen

Vy över Sörheden längs Öreälven vid Örsbäck i Nordmalings kommun. Foto: JAKOB NORSTEDT/NORDMALINGS KOMMUN

Nya naturreservat i Nordmaling

Nordmalings kommun ska få två nya naturreservat.

Nordmaling · Published nov 8, 2019 at 11:00

Den 30 oktober fattade Länsstyrelsen beslut om att bilda nio nya naturreservat i Västerbotten.

Två av dessa finns i Nordmaling. Det gäller Sörheden längs Öreälven vid Örsbäck, samt vid Hörnån nedströms Småbrännorna öster om Gräsmyr.

Övriga reservatsbildningar inom Umeåregionen är Lagheden i Bjurholm och Kulfros i Vindeln.

Syftet med naturreservaten är att vårda och bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. Reservaten ska dessutom tillgodose behov av områden för friluftslivet.

Eventuell överklagan mot beslutet ska vara länsstyrelsen till hadna senast den 29 november 2019, annars kan överklagandet inte tas upp till prövning.

7-Mila vill växa

Vindeln/Robertsfors Trots bedrövligt väder körde 600 deltagare långloppsklassikern i våras. Nu görs en satsning på framtiden. "Vi har ju haft målet att komma upp i 1500 deltagare", säger 7-Milas ordförande.