Måndag 30 mars 2020

Västerbottningen

Så kan Vännäs centrum byggas om

Vännäs centrum ska byggas om. Nu är det klart hur kommunens planerare har tänkt sig utformningen mer i detalj.

Vännäs · Published feb 26, 2020 at 16:00

Vännäs centrum kommer med start i höst att få en ordentlig ansiktslyftning.

Infarter till Ica och Coop flyttas, det blir tydligare gång- och cykelvägar genom centrum till Vegaskolan och området framför järnvägsstationen uppdelas för cyklister, fotgängare och busspassagerare.

Det övergripande syftet är att skapa ett grönare centrum med fokus på trafiksäkra och tydliga stråk för oskyddade trafikanter.

Västerbottningen har berättat om centrumarbetet upprepade gånger.

Plan- och miljönämnden har nu presenterat ett förslag till detaljplan för centrala Vännäs. Området täcker 4,5 hektar och omfattar Örngatan, Vegagatan, Norra Drottningsgatan, Östra Järnvägsgatan, Köpmangatan, Kommendörsgatan, Storgatan och Umevägen.

Planförslaget är ute på samråd mellan 26 februari och 17 mars. Under den tiden finns samrådshandlingar tillgängliga på plan- och byggavdelningen, Vännäs kommun, kommunens hemsida, och biblioteket i Vännäs och Vännäsby.

Synpunkter från allmänheten ska vara inkomna skriftligen senast tisdag den 17 mars.

Ett samrådsmöte hålls den 12 mars kvällstid i Medborgarhuset, då företrädare för plan- och miljönämnden besvarar frågor om detaljplaneförslaget.

Nytt hopp för bagarstuga

Vännäs Förslaget var att avslå medborgarförslaget om att bevara och renovera bagarstugan i Vännäs, men en enig kommunstyrelse bytte fot i frågan. "Nu finns det hopp", säger C-ledaren.

Pluggar hemifrån: "Det håller så länge det behövs"

Vindeln Jonna Karlsson från Vindeln är en av alla de gymnasieungdomar som studerar på distans. Hon ser både vissa fördelar med att plugga hemifrån, men också en rad nackdelar.