Måndag 30 mars 2020

Västerbottningen

Girjas sameby i Norrbotten får rätt till att upplåta jakt och fiske inom samebyns området. Högsta domstolens beslut innebär att staten förlorar kontrollen och möjligen innebär domen att alla samebyar kan få samma rätt. Foto: ALLAN FJÄLLSTRÖM/ARKIV

Sameby vann tvist om jakt och fiske

Högsta domstolen ger Girjas sameby ensamrätt till att bestämma om andra får jaga och fiska inom samebyns område. Domen innebär att staten mister kontrollen på vem som får jaga och fiska i området. Domen blir prejudicerande och innebär att alla samebyar i Sverige kan hävda denna rätt.

LÄNET · Published jan 23, 2020 at 11:28

Girjas sameby i Norrbotten har under tio års tid fört en rättslig kamp mot staten om rätten till jakt- och fiske inom samebyns område. I och med Högsta domstolens beslut som offentliggjordes nu på torsdagsmorgonen så har samebyn enligt sedvana eller urminnes hävd.

Domen kommer med stor sannolikhet att vålla en hel del oro bland befolkningen i Norrland eftersom domen ger samebymedlemmarna rätt till jakt och fiske men inte övriga samer som inte tillhör någon sameby eller ortsbefolkning som bott i området i generationer.

Att Girjas sameby började driva en rättsprocess mot staten tog sin början när staten beslöt om att upplåta småviltsjakt inom fjällområdet. Det handlade framförallt om ripjakt som upplevdes som ett stort problem för renskötseln i området. Högsta domstolens beslut innebär också att staten inte längre får upplåta vare sig jakt eller fiske i området. Istället tillfaller den möjligheten samebyn.

Högsta domstolen var enliga i sitt beslut. Domstolen fann också att rennäringslagen inte ger samebyn rätt att upplåta jakt och fiske på det område där samebyn bedriver renskötsel men att samebyn ändå har en ensamrätt att upplåta jakt och fiske som en följd av historiska omständigheter som gäller för det aktuella området (urminnes hävd).

Nytt hopp för bagarstuga

Vännäs Förslaget var att avslå medborgarförslaget om att bevara och renovera bagarstugan i Vännäs, men en enig kommunstyrelse bytte fot i frågan. "Nu finns det hopp", säger C-ledaren.

Pluggar hemifrån: "Det håller så länge det behövs"

Vindeln Jonna Karlsson från Vindeln är en av alla de gymnasieungdomar som studerar på distans. Hon ser både vissa fördelar med att plugga hemifrån, men också en rad nackdelar.