Måndag 6 juli 2020

Västerbottningen

Gamla kyrkogården på Gammplatsen i Lycksele dit de samiska kvarlevorna ska återbördas i sommar. Foto: ARKIV/SOFIA FJÄLLSTRÖM

Samiska kvarlevor berör

Frågan om återlämnande och återbegravning av samiska mänskliga kvarlevor som samlats in för anatomisk och rasbiologisk forskning har länge varit aktuell. Nyligen arrangerades ett seminarium i Uppsala.

Sverige · Published apr 19, 2019 at 15:15

Svenska kyrkan och Uppsala universitet arrangerade seminariet för att belysa historiska perspektiv och aktuella repatrieringsprocesser i Sverige. Begreppet repatriering kommer från latinets repatrio, där re betyder ”åter” och patria betyder ”fädernesland”.

Urfolk över hela världen kämpar i dag för att få tillbaka sina anfäder och föremål som hämtades för att visas och undersökas. I Sverige har samer varit utsatt för samma procedur och nu har allt fler representanter för myndigheter och organisationer börjat göra upp med sitt koloniala och rasbiologiska förflutna.

Repatriering innebär ett försoningsarbete och syftar till att göra upp med ett smärtsamt förflutet.

Lisbeth Hotti är Svenska kyrkans handläggare för samiskt kyrkoliv. Hon förklarar att kyrkan vill bidra till en fördjupad dialog kring utmaningar, möjligheter och vägar framåt samt ökad kunskap och förståelse.

– Det är ovärdigt och inhumant att det fortfarande finns samiska mänskliga kvarlevor på museer och institutioner i Sverige mot samernas vilja. Vår förhoppning är att bredda diskussionen och förståelsen ytterligare och bidra till att hinder mot repatriering och återbördande röjs, säger hon.

En av programpunkterna var den planerade repatrieringsprocessen i Lycksele 2019. Seminariet, som var öppet för allmänheten, följdes upp av ett rundabordssamtal med särskilt inbjudna deltagare. Detta var andra rundabordssamtalet i kyrkans regi sedan 2017.

Det är ovärdigt och inhumant.

Dopp i Aborrtjärn

Abbortjärn Med 34 grader i luften, och rejält varm i vattnet också för den delen, testade tioårige Siri Malhed från Stockholm på att hoppa från treans trampolin vid badplatsen i Abbortjärn.

Företagsklimat sätts på prov

Nordmaling Svenskt Näringsliv har presenterat undersökningen som ligger till grund för deras ranking av alla kommuners företagsklimat. Coronakrisen sätter kommunerna på svåra prov, konstaterar de.