Torsdag 4 juni 2020

Västerbottningen

Foto: PRESSBILD / PATRICK DEGERMAN

Skjuter till pengar för Norrbotniabanan

Umeå kommun går in med 1.4 miljoner kronor för at stötta projektet Intensifiering av Norrbotniabanan.

Sävar · Published apr 2, 2020 at 12:15

Norrbotniabanegruppen vill se en färdig Norrbotniabana omkring år 2030 och regeringen beslutade under 2019 att projektets planering skulle intensifieras.

Nu går Umeå kommun in och stöttar arbetet med 1.4 miljoner kronor för att arbetet inte ska stanna upp.

– Det här är ett mycket viktigt projekt för att säkra jämställdheten mellan kustkommunerna och för att underlätta arbetspendling inom länet, säger Hans Lindberg (S), ordförande i kommunstyrelsen, Umeå kommun.

Han menar även att projektet är ett steg i att nå hållbarhetsmålen och att minska Umeå kommuns klimatpåverkan.

Norrbotniabanans första projektperiod avslutas i juni det här året och när Norrbotniabanegruppen nu sätter igång med nästa steg så krävs 15.8 miljoner för att arbetet ska fortsätta fram till år 2024.