Torsdag 2 juli 2020

Västerbottningen

Sök pengar för ett klimatkliv

Nu går det att söka investeringsstöd från Klimatklivet för att minska sin klimatpåverkan.

Länet · Published okt 12, 2019 at 14:15

De som kan söka stödet är organisationer, företag, kommuner och landsting. Exempel på åtgärder kan vara att fasa ut fossil energi, minska utsläppen av metan eller lustgas och installera laddstationer för elbilar på publika platser. Åtgärden ska vara lokalt eller regionalt förankrad. Ansök om stödet hos Naturvårdsverket senast den 23 oktober i år.

Stor brandfara i markerna

Umeåregionen Sedan en vecka råder skärpt eldningsförbud i samtliga 15 kommuner i Västerbotten. En nödvändig åtgärd eftersom det är mycket torrt i markerna.

Ortsbor gläds över vägdom

Sörnjöle En ny dom i mark- och miljödomstolen öppnar för att bilägga en långvarig strid om en vägsträcka mellan Hörnefors och Sörmjöle."Vi är ju jätteglada", säger ordförande för samfällighetsföreningen.

Haglund i möte med Sis om Renforsens behandlingshem

Vindeln Under förra veckan träffade Vindelns kommunalråd Mathias Haglund (S) Statens institutionsstyrelse för att diskutera framtiden för Renforsens behandlingshem.