Lördag 23 november 2019

Västerbottningen

Sök pengar för ett klimatkliv

Nu går det att söka investeringsstöd från Klimatklivet för att minska sin klimatpåverkan.

Länet · Published okt 12, 2019 at 14:15

De som kan söka stödet är organisationer, företag, kommuner och landsting. Exempel på åtgärder kan vara att fasa ut fossil energi, minska utsläppen av metan eller lustgas och installera laddstationer för elbilar på publika platser. Åtgärden ska vara lokalt eller regionalt förankrad. Ansök om stödet hos Naturvårdsverket senast den 23 oktober i år.

Företagare protesterar för barnomsorgen

Tavelsjö Landsbygdsföretagarna i Tavelsjö och Rödåbygden höjer nu sina röster till försvar av områdets barnomsorg. De menar att kompetensförsörjningen hotas om barnomsorgen inte räcker till.