Lördag 30 maj 2020

Västerbottningen

Foto: SKOGSSTYRELSEN/YAMAN ALBOLBOL

Torr sommar märks fortfarande i skogen

Sverige · Published mar 30, 2020 at 06:15

Det extremt torra sommaren 2018 får fortfarande konsekvenser för svensk skog, de försvagade träden får minskad motståndskraft mot andra faror.

– Över hela landet såg vi under förra året fortsatta följder av torkan 2018 med nedsatt vitalitet och träd som drabbats av sekundära angrepp eller som dukat under helt. Det här kommer vi tyvärr att få leva med även 2020 med ökad risk för angrepp av insekter och svampskador, säger Hans Källsmyr, som var Skogsstyrelsens nationella skadesamordnare under 2019.

7-Mila vill växa

Vindeln/Robertsfors Trots bedrövligt väder körde 600 deltagare långloppsklassikern i våras. Nu görs en satsning på framtiden. "Vi har ju haft målet att komma upp i 1500 deltagare", säger 7-Milas ordförande.