Lördag 25 maj 2019

Västerbottningen

Tuffa budgettider i Bjurholm

Bokslutet för Bjurholms kommun kommer att bli dyster läsning. Fjolårets prognoser gav en känsla av panik. Budgetunderskotten för utbildnings- och socialnämnderna är totalt 15,3 miljoner kronor för helåret 2018. Nu pågår sparåtgärder.
– Ja, det ser inte bra ut men är tyvärr väntat, säger Christina Lidström (M), kommunalråd.

Bjurholm · Published mar 6, 2019 at 11:30

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari beslutades att verksamhetscheferna fortlöpande ska redovisa åtgärdsplaner, samt effekter och resultat, för att hålla tilldelade budgetramar för 2019 samt 2020.

Övriga månader ska redovisning ske minst en gång i månaden till kommunstyrelsens presidium, fram tills dess underskotten åtgärdats.

På tisdagen sammanträdde kommunstyrelsens presidium, det vill säga KS tre ordföranden från M, C och S.

Underskotten från fjolåret fördelar sig på tre nämnder. För Socialnämnden rör det sig om -8,8 miljoner kronor.

– Det verkar faktiskt som att socialnämnden kommer att klara sparbetinget om inget oförutsett inträffar. Inom det sociala finns alltid många saker som kan hända som ställer ekonomin på tvären, säger Lidström.

– Det ser ut som att underskottet ska gå att hämta hem utan att behöva bli några drastiska försämringar, men det blir tufft, säger hon.

Kultur- och utbildningsnämnden hade i fjol ett underskott på -6,5 miljoner kronor.

– Där ser det ut att bli betydligt svårare att hämta hem, men vi strävar verkligen efter plus-minus-noll-resultat i år, säger Lidström

KS har även ålagt sig själv besparingar på 1 miljon kronor.

– Där ser vi ut att kunna klara ett överskott, säger Lidström.

I måndags sammanträdde Kultur- och utbildningsnämnden. Bengt Sundling (M), ordförande, vill avvakta justeringen av mötesprotokollet innan han uttalar sig om eventuella beslut.

– Underskottet är drygt sex miljoner kronor och det är pengar som vi måste försöka täcka på ett eller annat sätt, och det brottas vi med.

– Gymnasieskolan och grundsärskolan är givetvis inblandade, men nu gäller det också grundskolan där det inte tidigare varit underskott. Vi måste vända på alla stenar, säger Sundling.

En sparåtgärd som redan lyfts inom förvaltningen är Dalabo förskola i Vitvattnet, där en namninsamling startat för att rädda förskolan från befarad nedläggning.

Martin Berglund (S) är vice ordförande i KUN och boende i Vitvattnet. Han anmälde sig jävig när Dalabo diskuterades på måndagens KUN-möte.

– 2017 tog KUN det pricipiella beslutet att de centrala förskolorna ska samlas på ett ställe i Bjurholm, medan de perifera ska finnas kvar för att behålla samhällsservice i alla kommundelar.

Där är Dalabo idag den enda kommunala förskolan.

– Senast vi diskuerade Dalabo i nämnden var 2017, då konstaterade vi att den ligger i ett område med ordentlig inflyttning.

Berglund konstaterar att Dalabos framtid är ett beslut som tas inom nämnden. Han påpekar också att de flesta minusposterna i nämndens budget rör "lagstadgade verksamheter som är svåra att göra något åt".

– Framförallt gäller det gymnasieutbildningar, där kan vi inte bestämma vilka program eleverna ska gå. Där kan man säga att vi i budegtberedningen inte lyckades få de medel som vi vet att vi behövt. Vi har tagit en budget som vi visste skulle gå med underskott.

– Det nya är egentligen att för första gången går även grundskolan minus.

Dagmar Schröder (S) är oppositionsråd och KS andre vice ordförande. Även hon bor i Vitvattnet.

Angående Dalabo förskola säger Schröder:

– Dalabo har max åtta heltidsplatser och så klart ser jag den ekonomiska vinsten med att lägga ned, det är inte effektivt att bedriva kommunal verksamhet där med två personal, det är jag fullt medveten om.

– Det jag egentligen är mest rädd för är vad en tappad förskola skulle göra med byn och attraktiviteten och inflyttningen i hela östra kommundelen, Östsia.

– Det är inte heller säkert att föräldrarna väljer att sätta barnen i Bjurholm om de arbetspendlar till Vännäs och Umeå. Då är det inte säkert att nedläggning ger nettovinst, säger Schröder.

Per-Olof Lidestav (C) är förste vice ordförande i KS:

– Utmaningen är att få ner underskotten till noll. Samtidigt ska man inte göra dumma panikbesparingar som bara leder till sämre förutsättningar framöver.

Kommunstyrelsen sammanträder nästa gång den 26 mars.