Torsdag 1 oktober 2020

Västerbottningen

Katten har inget med anmälan att göra. Foto: WIKIMEDIA

Två kattägare prickas

Två kattägare i Nordmalings kommun har av länsstyrelsen ålagts att med omedelbar verkan minska antalet katter och se över deras hälsa och hemmiljö.

Nordmaling · Published maj 22, 2020 at 11:00

Länsstyrelsen genomförde nyligen, med anledning av en inkommen anmälan, en oanmäld kontroll hos ett par kattägare i Nordmlings kommun.

Vid kontrollen uppdagades att katter hade tovor i pälsen, att inomhusutrymmet var belamrat med föremål som kan orsaka skada samt att hushållet inte var anpassat för katthållning. De utrymmen som katterna hade tillgång till var inte tillfredsställande rena, och katterna hölls i en miljö med stark lukt av katturin.

Vid kontrollen konstaterades även att det förekom minst 12 katter som var äldre än 12 månader i hushållet, därtill två kattungar. Detta innebär att kattägarna i lagens mening bedriver tillståndspliktig verksamhet utan tillstånd.

Länsstyrelsen bedömde att situationen motiverade ett föreläggande enligt djurskyddslagen, med krav på omedelbara åtgärder för att förebygga onödigt lidande och sjukdom hos djur.

Kravet är att de båda kattägarna ska ge samltiga katter nödvändig pälsvård, att inomhusutrymmen görs fria från skaderisker, att utrymmena där katter vistas hålls tillfredställande rena samt att antalet katter minskas till inte fler än nio katter över 12 månaders ålder.

Samtliga punkter ska nu vara åtgärdade, enligt länsstyrelsens föreläggande.

Brottsligheten ökar i Vännäs

Vännäs Tre rån mot butiker på kort tid, och flera anlagda bränder i centrum. Trygghet och säkerhet i Vännäs diskuterades när dialogfrukostarna återupptogs efter ett långt uppehåll.

Ser utredningen som alibi för beslutsfattare

Åmsele Margaretha Andersson i Åmsele menar att utredningen blir ett alibi som kommunens politiker sedan kan stödja sig mot för att lägga ner byaskolorna i Åmsele, Hällnäs och Granö.