Tisdag 2 juni 2020

Västerbottningen

Katten har inget med anmälan att göra. Foto: WIKIMEDIA

Två kattägare prickas

Två kattägare i Nordmalings kommun har av länsstyrelsen ålagts att med omedelbar verkan minska antalet katter och se över deras hälsa och hemmiljö.

Nordmaling · Published maj 22, 2020 at 11:00

Länsstyrelsen genomförde nyligen, med anledning av en inkommen anmälan, en oanmäld kontroll hos ett par kattägare i Nordmlings kommun.

Vid kontrollen uppdagades att katter hade tovor i pälsen, att inomhusutrymmet var belamrat med föremål som kan orsaka skada samt att hushållet inte var anpassat för katthållning. De utrymmen som katterna hade tillgång till var inte tillfredsställande rena, och katterna hölls i en miljö med stark lukt av katturin.

Vid kontrollen konstaterades även att det förekom minst 12 katter som var äldre än 12 månader i hushållet, därtill två kattungar. Detta innebär att kattägarna i lagens mening bedriver tillståndspliktig verksamhet utan tillstånd.

Länsstyrelsen bedömde att situationen motiverade ett föreläggande enligt djurskyddslagen, med krav på omedelbara åtgärder för att förebygga onödigt lidande och sjukdom hos djur.

Kravet är att de båda kattägarna ska ge samltiga katter nödvändig pälsvård, att inomhusutrymmen görs fria från skaderisker, att utrymmena där katter vistas hålls tillfredställande rena samt att antalet katter minskas till inte fler än nio katter över 12 månaders ålder.

Samtliga punkter ska nu vara åtgärdade, enligt länsstyrelsens föreläggande.

Vård- och omsorg i Vännäs kan tvingas spara mer

Vännäs Vård- och omsorgsnämnden i Vännäs beslutade för ett halvår sedan att spara 6,2 miljoner kronor. Nu kan nya besparingar vara på gång på grund av fortsatta underskott.

7-Mila vill växa

Vindeln/Robertsfors Trots bedrövligt väder körde 600 deltagare långloppsklassikern i våras. Nu görs en satsning på framtiden. "Vi har ju haft målet att komma upp i 1500 deltagare", säger 7-Milas ordförande.