Tisdag 18 februari 2020

Västerbottningen

Skateboardparken Sparken i Umeå. Foto: FREDRIKLARSSONPHOTOGRAPHY/WIKIPEDIA

Umeå antar nya miljömål

Nya lokala miljömål har antagits av kommunstyrelsen i Umeå. Nu väntas debatt. Slutgiltigt beslut om miljömålen tas i kommunfullmäktige den 24 februari.

Umeå · Published feb 14, 2020 at 10:15

Umeå kommun har tillsammans med de kommunala bolagen tagit fram ett förslag till uppdaterade miljömål för Umeå kommun.

Miljömålen förtydligar vad som är särskilt viktigt för Umeå kommun utöver de nationella och regionala miljökvalitetsmålen. 

Umeås lokala miljömål är indelat i fem fokusområden: biologisk mångfald, vatten, god bebyggd miljö, giftfri miljö samt klimat. De täcker in 15 av de nationella miljömålen och 14 av de globala hållbarhetsmålen.

Miljömålen var ute på remiss våren 2019, då det var möjligt att lämna synpunkter på förslaget. Över 50 remissvar kom in och svaren som nu har sammanställts ligger till grund för de reviderade lokala miljömål som ska gå vidare till beslut i kommunfullmäktige.

Klimatet är en ödesfråga, fastslår Janet Ågren (S), andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

– De nya miljömålen i Umeå kommun ska både bidra till måluppfyllelse av de nationella miljömålen och de globala hållbarhetsmålen, säger Ågren.

Idrottslag inblandad i busskrock

Vännäs En buss med flera idrottsungdomar kolliderade med en lastbil i Vännäs på söndagen. Bussföraren fick föras till sjukhus.