Måndag 13 juli 2020

Västerbottningen

Foto: ARKIV/PRESSBILD

Umeå kan få lokförarstudier

Liljaskolan i Vännäs lade ned sin utbildning till lokförare våren 2018.
Nu kan utbildningen komma att återuppstå i Umeå nästa höst.
– Jag tror att chanserna är goda, säger Jens Fredriksson vid utbildningsföretaget TCC

Umeå · Published nov 9, 2018 at 07:15

Liljaskolan i Vännäs lade ned sin mångåriga yrkeshögskoleutbildning, YH, till lokförare av ekonomiska skäl. Den sista lokförarkullen i Vännäs gick ut under våren 2018.

Nu är Folkuniversitetet i Umeå tillsammans med utbildningsföretaget TCC beredda att plocka upp stafettpinnen igen. TCC bedrev tidigare lokförarutbildningen i Vännäs på uppdrag av Liljaskolan.

En ansökan om att starta lokförarutbildning lämnades in till Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, redan under förra året.

– Tyvärr fick vi nej på den ansökan, liksom nästan alla utbildningar i Sverige fick nej på sina. MYH hade beviljat många ansökningar, och nu ville man hålla igen ett år för att se var behoven finns, förklarar Jens Fredriksson.

Nu har Folkuniversitetet, som är en av landets största anordnare av YH-utbildningar, lämnat in en ny ansökan i samarbete med TCC.

Vad är chanserna att kunna starta lokförarutbildning i Umeå?

– Förhandstipsen att få utbildningen är väldigt goda, bedömer Jens Fredriksson som påpekar att svaret från MYH väntas kring 25 januari nästa år.

Mathilda Idhult, utbildningsledare vid Folkuniversitetet i Umeå, ser också fram emot ett positivt besked från MYH.

– En fjärdedel av alla ansökningarna blir godkända. Men jag hoppas verkligen att vi kan köra igång, säger hon.

Det är dessutom fortfarande stor brist på lokförare i Sverige. Enligt branschen behövs det 250 nya lokförare per år de närmaste åren. Behoven kan dock variera lokalt beroende på vilka upphandlingar som tas hem av de olika tågbolagen.

Idag ligger den nordligaste lokförarutbildningen i Boden i Norrbotten.

– Sverige är ett stort avlångt land och är inte utbildningen spridd över hela landet blir det svårt att tillgodose behoven, säger Mathilda Idhult.

Hon fortsätter:

– Det är en hög medelålder bland lokförarna vilket medför stora pensionsavgångar. Vi bygger också ut järnvägen.

Mathilda Idhult betonar att det finns goda förutsättningar för en kvalitativ lokförarutbildning i Umeå. Det finns bra lärare, och samarbetet med stora tågbolag som Green Cargo, Tågkompaniet, SJ, Infranord med flera är också gott.

Representanter för tågbolagen sitter också i ledningsgruppen för lokförarutbildningen.

– De ser behoven i regionen.

Mathilda idhult konstaterar att utsikterna att få jobb som lokförare efter utbildning är mycket goda.

– Inom yrkeshögskolan får nio av tio jobb, och är man färdigutbildad och godkänd som lokförare är det inget problem idag att få jobb.

En förändring jämfört med tidigare är att en framtida lokförarutbildning i Umeå kommer att omfatta 44 veckor istället för 60 veckor. Nyordningen ingår i en ny nationell kursplan som är på att tas fram.

Påverkar en kortare kurslängd kvaliteten på lokförarutbildningen?

– Längden på utbildningen har varierat även tidigare. Vi har en kvalitetsstandard att uppnå, och jag förlitar mig på de beslutande parterna. Kursplanen är upprättad genom ett samarbete mellan flera aktörer och myndigheter, säger Mathilda Idhult.

Ny utbildning till lokförare i Umeå

  • Folkuniversitet har i samarbete med utbildningsföretaget TCC ansökt om tre utbildningsomgångar till lokförare i Umeå.
  • Antagning planeras till en gång per år. Om ansökan beviljas av Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, beräknas första kursen starta i Umeå hösten 2019.
  • Svaret på ansökan beräknas komma från MYH kring den 25 januari nästa år.
  • Vid varje antagningstillfälle antas 28 lokförarelever.

250

nya lokförare krävs varje år de närmaste åren.

Ny dom gläder i Stöcke

Stöcke Nu är det glada miner i Stöcke. Inte så konstigt med tanke på det positiva beskedet från mark- och miljödomstolen att den avslår överklagan av detaljplanen för Mötesplats Stöcke.

Dopp i Aborrtjärn

Abbortjärn Med 34 grader i luften, och rejält varm i vattnet också för den delen, testade tioårige Siri Malhed från Stockholm på att hoppa från treans trampolin vid badplatsen i Abbortjärn.