Måndag 14 oktober 2019

Västerbottningen

Underskott för Vännäs nämnder

24,5 miljoner bättre jämfört med budget. Så ser resultatet ut för Vännäs kommun fram till sista augusti i år. Däremot ser prognosen för nämnderna inte ljus ut.

Vännäs · Published okt 9, 2019 at 16:15

Fram till sista augusti uppgår resultatet för Vännäs kommun till 33 miljoner, vilket är 24,5 miljoner bättre jämfört med budget. Prognosen för helåret är ett resultat på cirka +14,1 miljoner. Däremot är prognosen att nämnderna får ett samlat underskott på ungefär 9,1 miljoner.

Det är främst jämförelsestörande poster och poster kopplade till säsongsvariation som ger det positiva resultatet.

Holmön ska utvecklas

Holmön Med stöd från EU, Tillväxtverket och Umeå kommun börjar nu arbetet med att utveckla servicelösningar på Holmön.