Onsdag 22 januari 2020

Västerbottningen

Underskott för Vännäs nämnder

24,5 miljoner bättre jämfört med budget. Så ser resultatet ut för Vännäs kommun fram till sista augusti i år. Däremot ser prognosen för nämnderna inte ljus ut.

Vännäs · Published okt 9, 2019 at 16:15

Fram till sista augusti uppgår resultatet för Vännäs kommun till 33 miljoner, vilket är 24,5 miljoner bättre jämfört med budget. Prognosen för helåret är ett resultat på cirka +14,1 miljoner. Däremot är prognosen att nämnderna får ett samlat underskott på ungefär 9,1 miljoner.

Det är främst jämförelsestörande poster och poster kopplade till säsongsvariation som ger det positiva resultatet.

Kommuner önskar mer statsbidrag

UMEÅREGIONEN Umeåregionens kranskommuner välkomnar statliga välfärdspengar, men vill ha mer. "På sikt går det inte att fortsätta att bara spara och spara", säger Christina Lidström (M), kommunalråd i Bjurholm.

Fortsatt tennis i Vännäsby

Vännäsby Nu är det klart.Tennisplanen vid Olofsborg i Vännäsby blir kvar. "Det började gå rykten på byn att tennisplanen skulle läggas ned", förklarar Kent Forsgren som la ett medborgarförslag.