Tisdag 4 augusti 2020

Västerbottningen

Foto: PIXABAY

Var femte äldre handlar på nätet

Sverige · Published jul 3, 2020 at 06:15

Allt fler har börjat handla över internet, inte minst under den pågående pandemin. Under maj månad handlade nästan åtta av tio tillfrågade svenskar på nätet.

– E-handeln har stabiliserats på en ny nivå och växte med 36 procent i maj, jämfört med samma månad 2019. Detta trots att de många konsumenter planerar att handla mindre under 2020, där den vanligaste orsaken är att de planerar att vara hemma mer,säger Carl-Fredrik Teder, detaljhandelsanalytiker på PostNord.

Yngre är fortfarande de som handlar mest på nätet men de äldre blir allt fler – var femte svarar att de börjat e-handla efter coronautbrottet.

– Det är helt tydligt att den fysiska distanseringen gett effekt på konsumenternas köpbeteenden och atttendenserna verkar hålla i sig. Nya grupper äntrar också e-handeln. Till exempel visar rapporten att kvinnor i åldersgruppen 65-79 år nu e-handlar i lika stor utsträckning som män i åldern 18-29 år, nämligen 69 procent i respektive grupp,säger Carl-Fredrik Teder.

Mer om svenskarnas e-handlande

  • E-handeln växte med 36 % under maj, jämfört med maj 2019.
  • 77 % av svenskarna e-handlade under maj, 81 % av kvinnorna och 73 % av männen.
  • Kläder och skor är återigen den produktkategori som flest handlat från (43 %), efter att ha tappat ledningen till skönhet och hälsa under april.
  • Något färre oroar sig för landets ekonomi, jämfört med i april.
  • Totalt sett tror 38 % att de kommer konsumera mindre (fysisk handel och e-handel) under 2020, jämfört med 2019. 14 % tror att de kommer konsumera mer.

Källa: PostNord

Alger blommade tidigt i år

Umeåregionen Det varma och torra vädret i juni gynnade en tidig algblomning i Bottenviken och fjärdarna. Vissa algblomningar består av giftproducerande bakterier och kan vara skadliga för människor och djur.

Ny centrumplan överklagas

Vännäs Fastighetsbolaget Trophi som äger Ica-tomten överklagar den nyss fastställda centrumplanen till mark- och miljödomstolen. Trophi anser att planen får stora negativa konsekvenser.

Författare i Bjurholm efterlyser noveller

Bjurholm Skrivgruppen Skrivlyan i Bjurholm efterlyser bidrag till en novellantologi som har anknytning till orten. "Nu blir den äntligen av", säger författaren Louise Bonta.