Måndag 18 mars 2019

Västerbottningen

Läckande vattenrör i Nordmaling förra vintern. Foto: ARKIV/FREDRIK BJÄRNESAND

Vattenläcka i Nordmaling

Nordmaling · Published nov 5, 2018 at 11:00

Nordmalings kommun går via hemsidan ut och ber allmänheten om hjälp att lokalisera en vattenläcka i samhället.

– Vi letar och letar, det rör sig om cirka 300-400 kubikmeter per dygn som rinner ut så den är ganska rejäl, men det är ingen exakt vetenskap, Per Alfheim, GVA-ingenjör.

Läckaget upptäcktes i torsdags men spöregnandet förra veckan försvårade letandet.

– Det kan också vara så att det läcker ut i ett befintligt vattensystem, till exempel dagvattenbrunn, så om man hör eller ser något onormalt flöda fram ber vi allmänheten höra av sig, säger Alfheim.

Kommunens tjänstepersoner nås via växeln 0930-140 00.

Enskilda avlopp utmaning på landsbygden

Länet I Västerbotten finns 33 000 fastigheter med avlopp som inte är anslutna till kommunernas avloppsnät. Med dagens takt skulle det ta 56 år att åtgärda alla dessa. Utmaningen är extra stor på landsbygden.

Flest elavbrott sker i Bjurholm

Bjurholm Elkunderna i Bjurholm drabbades av flest elavbrott i Sverige 2017, enligt statistik från ansvarig myndighet. – Elnät i glesbygd är mera utsatt för väder och vind, säger Jenny Hakeberg, pressansvarig Vattenfall eldistribution.

John är ny reporter i Vindeln

VINDELN John Bakke är Västerbottningens nya medarbetare med Vindelns kommun och de nordvästra delarna av Umeå landsbygd som bevakningsområde.