Fredag 13 december 2019

Västerbottningen

Foto: PIXABAY

Viktigt med nödnummer i mobilen

Sverige · Published aug 9, 2019 at 06:15

Region Västerbotten vill att fler människor ska lägga in så kallade ICE-nummer i sina kontaktlistor. ICE står för In Case of Emergency och är ett sätt för ambulanspersonal eller vårdpersonal på sjukhus att veta vem de ska kontakta om något skulle hända.

– ICE-nummer är bra både för den enskilde patienten och för patientsäkerheten. Numret är inte bara bra för att informera anhöriga utan vi kan även få viktig information om patienten, säger Christina Appelblad, tillförordnad verksamhetschef för akutsjukvård i Skellefteå.

Att snabbt kunna kontakta anhöriga kan vara avgörande.

– Det kan vara till stor hjälp för oss i det akuta skedet. Att tidigt få tag på anhöriga kan både vara avgörande för att vi ska kunna ge så god och säker vård som möjligt och för att patienten ska kunna känna sig trygg i vårdsituationen, säger Christina Appelblad.

För att numret ska vara synligt även om mobilen är låst är ett sätt att ta en bild av det och använda som bakgrundsbild. Den som föredrar en mer analog lösning kan helt enkelt skriva numret eller numren på en lapp på baksidan av telefonen.

– ICE-nummer är ett nytt fenomen och vi är än så länge dåliga på att lägga in detta i våra mobiler. Men vi hoppas att fler ska göra det. Det här är något som vi som arbetar inom akutvård pratar varmt om, säger Christina Appelblad.

"Hoppas det ger fler invånare"

Vännäs Vännäs kommun kan snart få sju nya områden där det blir möjligt att bygga på mark som ligger inom ett strandskyddat område.

Ökar fokus på minoritetsarbetet

Vindeln Det är viktigt att lyssna in den samiska befolkningen i Vindeln. Det menar kommunens nyinrättade minoritetssamordnare som började jobba i september. Nu hoppas hon förbättra och effektivisera kommunens minoritetsarbete.