Onsdag 24 april 2019

Västerbottningen

Nyheter

Folkhögskola i blåsväder

Vindelns Folkhögskola är i blåsväder efter en rad avslöjanden. Folkhögskolan kritiseras för bland annat för den psykosociala arbetsmiljön och för hur de har skött ekonomin.

Vill se mer stöd till regionerna

Länet S-länspolitikern Erik Bergkvist är aktuell inför valet till Europaparlamentet 26 maj. Han menar att EU måste jobba mer med regionala utvecklingsfrågor.

Många oroliga över inbrott

Länet Nästan en fjärdedel av västerbottningarna är oroliga över att utsättas för inbrott, det är dock färre än landet som helhet där nästan en tredjedel är oroliga. Det enligt en...

Vindeln

Vill utöka industriområde i Vindeln

VINDELN Flera företag står på kö för att få expandera eller etablera sig på industriområdet Vindeln Innovation Park.

Bjurholm

Bjurholms Golfklubb har en positiv utveckling

MARIEBÄCK Bjurholms golfverksamhet i Mariebäck går och mår bra för dagen. – Fjolårets positiva bokslut tror jag är det bästa sedan klubbens bildande, säger ekonomiansvariga...

Umeå

Färre hus än planerat i Hörnefors

Hörnefors Stora detaljplanen öster om Hörnefors har minskats. "Det här är ingen ambitionssänkning", säger byggnadsnämndens ordförande Mikael Berglund (S).

GRAFIK: Färre förstagångsväljare i EU-valet

Länet Om drygt en månad – den 26 maj – är det val till EU-parlamentet och för ungefär 70 000 röstberättigade är det första gången de får rösta i ett EU-val. Men siffran skiljer sig åt...

Ska undersöka norrländska män

Länet Hur är egentligen norrländska män? "Jag vill undersöka de stereotyper om norrländska män som vi dagligen matas med", säger Lisa Ridzén, forskare på Mittuniversitetet i Sundsvall.

Boken fängslade många

Lycksele Margareta Isaksson, från Lycksele, möter flera som vill besöka Poas ställe. "Det var ett par från södra Sverige som körde upp och ville se", minns hon.

Höjd EU-avgift splittar partierna

Länet Höjd EU-avgift och sänkta jordbruksstöd. Det föreslås av EU-kommissionen i kommande långtidsbudget för EU åren 2021-2027.

Sjukfrånvaron ökar i Vännäs

Vännäs Vännäs kommun har inte lyckats uppfylla sitt mål om att sjukfrånvaron bland medarbetarna ska vara högst 5 procent. I stället ökar sjukfrånvaron.

Vårdpersonal: Så är det att vara med i livets slutskede

Vännäsby Vårdpersonal på Vännäsby Äldrecenter berättar hur det är att jobba med palliativ vård och hur viktigt det är att vara professionell när de äldre tar sina sista andetag.

Landsbygd med i vårbudget

Länet Kompensation för flygskatt och torka, samt extra pengar till bredbandsutbyggnad. Det är några inslag som ska gynna Norrland och landsbygden i vårändringsbudgeten.

Allvarsamt i Bjurholm

Bjurholm I måndags debatterades årsredovisningen 2018 vid Bjurholms kommunfullmäktige. "Det är hemska siffror", sammanfattar Folke Jonsson, kommunrevisor.

Brist på tandläkare påverkar patienter

Länet Tandläkarbristen har börjat kännas av i Umeås kranskommuner. I Vännäs är kötiden så många år att man man slutat kalla in vuxna patienter.

Öppet hus för Norrbotniabanan

Sävar Under måndagen och tisdagen höll Trafikverket öppet hus i Sävar för att lyssna till Sävarbornas synpunkter och för att svara på frågor inför byggandet av sträckan Dåva – Gryssjön.

Vännäs satsar stort för att öka handeln

Vännäs I Vännäs pågår ett gediget samarbete mellan kommunen, handlarna och fastighetsägare för att utveckla handeln.

”Superkul att driva butik här”

Vännäs Blomsterhandlaren Emma Elfving ser positivt på handelns framtid i Vännäs. "Om man vill ha hjälp finns det alltid hjälp att få", säger hon.

De fyllde ett tomrum på orten

Hörnefors För att få en bygghandel att överleva startade Emelie och Marcus Lejon en sorts fysisk webbhandel i Hörnefors.

Vännäs gick plus förra året

Vännäs Resultatet för Vännäs kommun blev 16 miljoner kronor i fjol, vilket är 2,2 miljoner bättre än budgeterat. Men alla nämnder har inte uppfyllt de ekonomiska målen.