Lördag 15 maj 2021

Västerbottningen

Det är fortfarande viktigt att vara försiktig och följa gällande rekommendationer, understryker socialminister Lena Hallengren. Foto: REGERINGSKANSLIET/KRISTIAN POHL

Ändrade coronarekommendationer för riskgrupper

Ända sedan i våras har särskilda rekommendationer gällt för äldre eller de som tillhör andra riskgrupper.

Sverige · Published okt 22, 2020 at 08:32

– Hela samhället har drabbats men några grupper har drabbats hårdare än andra, säger socialminister Lena Hallengren.

Nu finns mer kunskap om såväl covid-19 som hur isolering kan påverka hälsan negativt.

– Den rapport som Folkhälsomyndigheten har tagit fram visar på ett flertal negativa konsekvenser som avsaknad av sociala sammanhang, frustration och upplevd särbehandling av äldre samt ett tydligt utanförskap när det gäller möjligheter att delta i aktiviteter som sker digitalt. Det finns nu behov av förebyggande insatser för att hindra psykisk och fysisk ohälsa, säger Sara Fritzell, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Med det i åtanke så tas nu de särskilda rekommendationerna för riskgrupper bort och ersätts av rekommendationerna som gäller för allmänheten i stort.

Det innebär ju dock inte att riskgrupperna inte riskerar att drabbas hårdare om de insjuknar, understryker Lena Hallengren:

– Det gällre fortfarande att inte utsätta sig själv eller andra för fara.

– Den här gruppen har tagit ett stort ansvar under pandemin. Det har haft effekt men det är inte rimligt att lägga ett så stort ansvar på riskgrupperna när vi ser så stora negativa effekter. Alla måste nu ta ansvar för att minska spridningen av covid-19 så att vi kan ha ett fortsatt skydd för de som löper störst risk att drabbas av svår sjukdom, säger Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport