Torsdag 1 oktober 2020

Västerbottningen

Foto: REGION VÄSTERBOTTEN

Egenprovtagning i länet med start måndag

Länet · Published jul 10, 2020 at 15:17

Från och med måndag 13 juli kan den som vill testa sig själv för covid-19 i Västerbotten.

– Genom att erbjuda egenprovtagning för invånare med milda symtom hoppas vi öka provtagningen för att bromsa smittspridningen, säger biträdande smittskyddsläkare Therese Thunberg.

Provtagningskit kan hämtas och lämnas på flera orter i länet, en aktuellt lista finns här. Helst ska en symptomfri person hämta och lämna kitet. Det krävs också bank-id för att kunna registera sitt prov.

– Detta är ett komplement till de prov som tas på hälsocentraler runt om i länet. Vill man inte göra ett självtest, eller inte har ett eget BankID, så finns möjligheten kvar att vid symtom för covid-19 ta prov på hälsocentralen, berättar Therese Thunberg, och tydliggör att det går inte att testa exempelvis barn som saknar elektroniskt BankID, utan då gäller provtagning på hälsocentral.

Provet ger bara svar på om man är sjuk vid provtillfället.

– Proven är ett så kallat pcr-test som visar om du har en pågående infektion. Men det kan inte användas för att upptäcka om du har antikroppar efter en avslutad infektion, säger Therese Thunberg.