Måndag 18 januari 2021

Västerbottningen

Foto: REGION VÄSTERBOTTEN

Inget ökat vårdtryck trots självtestning

Länet · Published jul 23, 2020 at 09:21

Sedan det blev möjligt för allmänheten i länet att testa sig för covid-19 har omkring 1 700 personer genomfört testet, varav ungefär sju procent visat sig ha viruset.

– Många har säkert varit lite småkrassliga och haft symtom några veckor tillbaka och jag tror att det fanns ett uppdämt behov av att testa sig, säger Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare i Västerbotten.

Däremot har självtestningen och den utökade testningen i allmänhet inte inneburit någon ökning av de som behöver vård.

– Tvärtom fortsätter antalet inneliggande patienter att minska, vilket tyder på att de flesta som visat sig ha covid-19 har milda symtom, förklarar Gunilla Persson.

Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport