Måndag 28 september 2020

Västerbottningen

"Vi ser en nedåtgående trend"

Länet · Published maj 20, 2020 at 09:58

Kurvan på upptäckta fall av covid-19 i länet pekar upp den senaste tiden men Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare, säger att förklaringen till det kan vara att allt fler prover genomförs – något som kanske bekräftas av att antalet som vårdas på sjukhus tvärtemot minskar.

– Vi ser en nedåtgående trend med allt färre som vårdas på sjukhus, vilket förstås är väldigt positivt, säger Gunilla Persson.

Men hur det kommer att se ut framföver är fortfarande osäkert även om det i bästa fall kan fortsätta på samma sätt.

– Men det är relaterat till att vi fortsätter följa alla råd och restriktioner, säger Gunilla Persson.

Även smittspridningen på länets äldreboenden tycks ligga kvar på samma nivå, covid-19 har precis som tidigare bekräftats på tolv boenden, varav smittan tycks ha stannat upp på sju av dem medan tester fortfarande pågår på fem stycken. Totalt har 25 fall bekräftats och sju människor avlidit på äldreboenden, av sammanlagt 19 avlidna i Västerbotten.

Äen hälso- och sjukvårdsdirektören Brita Winsa tycker att läget ser ganska bra ut, även om hon betonar att vården måste vara förberedd på att det kan bli värre. När det gäller sommaren hoppas hon fortfarande att de flesta kan få semester ungefär som vanligt.

– Men det kan bli aktuellt för en del medarbetare att få semester i september, säger hon.

Precis som vanligt anställer regionen många vikarier inför sommaren och är beredda på att behovet kan bli större än vanligt.

– Skulle det vara så att det blossar upp så kan vi ha behov av mer personal, säger Brita Winsa och uppmanar de som är intresserade att anmäla sig på regionens hemsida.

När det gäller testandet så fortsätter det att öka i regionen och till skillnad från tidigare kan behandlande läkare på till exempel en hälsocentral nu själv besluta om provtagning, även om patienten inte tillhör en riskgrupp. I förra veckan testades ungefär 1 000 människor och siffran väntas stiga.

– Vi har ingen brist på provutrustning, säger Anders Johansson, överläkare vid Vårdhygien.

I förra veckan påbörjades också antikroppstester i Västerbotten för att testa vilka som haft covid-19. Av de 600 provsvar som hittills kommit har ungefär 15 procent haft smittan, enligt Anders Johansson. För att antikroppstestet ska vara tillförlitligt ska det inte genomföras förrän 15 dagar efter de första symptomen.

Pandemin fortsätter att ha allvarliga konsekvenser för Västerbottens företag, konstaterar Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör:

– Nu närmar sig permitteringen i Västerbotten tio procent av arbetskraften som finns i länet. Det är ett väldigt allvarligt tecken.

Trots det är hon optimistisk inför framtiden.

– Vi har all anledning att fortsätta tro på ett fortsatt starkt och utvecklingskraftigt näringsliv i Västerbotten, säger hon.