Onsdag 28 juli 2021

Västerbottningen

Biologisk mångfald är viktigt

De naturliga ängsmarkerna har allt mer fått lämna plats för det moderna jordbrukets utvalda växter som ger en hög avkastning. Våra blommor i hagar och på ängsmarker är på stark tillbakagång.
Så många som var femte växtart av våra 2200 svenska blommor anses vara hotade.

Bjurholm · Published jun 9, 2019 at 07:15

I det gamla jordbrukslandskapet med betesmarker, slåtterängar och små odlingar i skogen fanns många olika arter av djur och växter.

Förstörelse av olika livsmiljöer är ett globalt problem som gör att olika arter försvinner världen över.

Den biologiska mångfalden är en viktig fråga som måste uppmärksammas av makthavar.

Men alla kan dra sitt strå till stacken genom att tillexempel sätta upp ett insektshotell och skapa en blomsteräng eller kryddrabatt som främjar insekternas fortlevnad.

Redan i förskolan får barnen stifta bekantskap med våra minsta kryp och barnen i förskolan Örnen i Bjurholm har tillsammans med sina lärare satt upp insektshotell för att gynna insektslivet.

– Vi har tillsammans med barnen tittat på program om insekter och fjärilar och så har vi lånat böcker på biblioteket och samtalat om insektslivet, berättar Bibbi Ahlm-Axelsson som är förskollärare.

– Barnen har ju alltid ett genuint intresse för småkryp och tycker att det är spännande. På en av filmerna hade man gjort en fjärilsrestaurang och då ville våra barn göra en sån som nu hänger här utanför fönstret, berättar Bibbi och visar en flaska med sockervatten som hänger i ett snöre.

– Vi har även en liten plantering med jordgubbar, kryddor, morötter och ärtskidor som barnen får hjälpa till att sköta och både där och i våra äppelträd och vinbärsbuskar kan insekterna få pollinera, berättar Bibbi som nu hoppas på hyresgäster i hotellet.

– Vi försöker ju berätta för barnen att det är bra för insekterna om vi kan hjälpa dem och de har någonstans att bo, avslutar Bibbi.

I årskurs 7-9 får ungdomarna enligt läroplanen vetskap om den biologiska mångfalden och hur olika ekosystemet fungerar samt människans påverkan på naturen både lokalt och globalt.

Man tar upp aktuella frågor som rör biologi och möjligheterna att som konsument och samhällsmedborgare påverka och bidra till en hållbar utveckling.

– Biologisk mångfald är viktig eftersom allt i naturen sitter ihop, konstaterar Per Strömgren som är lärare i biologi på Castorskolan i Bjurholm.

– Alla växter och djur har en betydelse för att hela ekosystemet ej ska rubbas, säger Per som jobbat i 19 år.

– Om till exempel en population av insekter minskar så påverkar det resten av ekosystemet i flera riktningar, säger Per som trivs jättebra med jobbet som lärare.

Eleverna får göra mindre vandringar på friluftsdagar och under vissa lektioner besöka skolskogen för fältstudier där eleverna får lära sig vikten av den biologiska mångfalden.

Skapa en insektsrabatt

  • Välj ett soligt läge.
  • Plantera buskar och träd som ger lä.
  • Behåll tidigblommande träd som sälg och hägg.
  • Snöbär, liguster, schersmin och kaprifol lockar många.
  • Flockblommiga och korgblommiga växter är att föredra.
  • Temynta, solrosor, bolltistel och plymspirea.
  • Kryddlandet med mynta och salvia.
  • Tänk på att odla växter som blommar under olika tider under hela säsongen.
  • Odla även värdväxter för fjärilslarverna som till exempel nässlor eller kvanne.
  • Bygg ett insektshotell.
Fler nyheter från Västerbotten

Regeringen ger klartecken för hela Norrbotniabanan

LÄNET Nu har regeringen gett Trafikverket i uppdrag att påbörja planeringsarbetet av den återstående sträckan Skellefteå–Luleå.
Västerbottningen rekommenderar

Ny skogsvårdare i Vindeln

Vindeln. Björn Taavo och Ove Melitshenko har startat ett nytt företag i Vindeln där de bland annat ägnar sig åt skogsröjning och har kunder från hela Sverige.
Sport