Måndag 1 juni 2020

Västerbottningen

40-årig kulturgärning i graven

Vid mitten av 1970-talet bildades en musik- och teaterförening i Sävar. Genom åren har succéföreställningar med 100-tals skådespelare arrangerats. 2018 gick verksamheten i graven. Nu har 1 000-tals bilder sammanställts.

Sävar · Published maj 16, 2019 at 13:15

1976 föddes idén att bilda en teaterförening i Sävar. För att locka publiken till det första sammanträdet spelades folklustspelet Ruskaby skola, en pjäs som många elever i Sverige spelat.

Det blev en lyckad föreställning. Sävar Musik- och Teaterförening bildades med Birgitta Bylund som första ordförande. Föreningen blev medlem i Riksteatern och fick deras utbud av pjäser.

Under de första tio åren genomfördes över 90 olika föreställningar i Sävar. Tankar på amatörteaterverksamhet fanns också. Första pjäsen var Snål-Magnus proväktenskap, som framfördes på ett tjugotal ställen i kustlandet.

Det har genom åren varit flera stora produktioner med ett hundratals medverkande. Kyrkokör, Kör 74 och orkester genomfördes i slutet av 1970-talet och på 80-talet. Wienercafé, Taubeafton, Pariserliv, Räkna de lyckliga stunderna blott, är andra exempel.

När Holmöns kyrka fyllde 100 år föddes idén att göra ett spel om bygget, där Allan Sandström skrev manus.

Allan Sandström fortsatte skriva ett manus till Sävarspelet, om sista fältslaget på svensk mark 1809. Spelet uppfördes 1995, 1997 och 2000. Detta var förmodligen det största spel som föreningen varit engagerad i.

Efter Sävarspelet bildades en amatörteaterförening. Vid 200-årsminnet av slaget i Sävar 1809 blev det ett nytt spel, en enaktare med namnet Ofredens År, där åtskilliga sävarbor var engagerade.

Sävar Musik- och Teaterförening lades offciellt ned januari 2018. Orsaken var att det inte finns någon bra teaterlokal i Sävar, vilket gör det svårt att boka passande program.

I och med smalare programutbud var det även svårare att hitta personer till föreningens styrelse. 

Vid nedlägningen bestämdes att en studiecirkel skulle bildas. Syftet var att sammanställa alla bilder som tagits från föreställningarna och försöka namnge alla som på bilderna. Det rör sig om 1000-tals bilder, företrädesvis från de stora spelen.

I studiecirkeln ingick Britt Lindberg, Monica Ring, Kersti Eriksson-Norberg, Gun-Britt Vester, Bengt Vester, Bo Forsman, Bengt-Göran Persson, Kerstin och Håkan Karlsson, fotograf. 

Efter ett år är man nu klar. För någon månad sedan presenterades materialet vid Öppet Hus på Hembygdsgården.

Fyra stora tavlor med bilder i formatet 60 gånger 100 centimeter har sammanställt. Tavlorna visar bilder från bland annat Sävarspelet, Ofredens År och några av de första föreställningarna, som teaterföreningen gav.

Dessa tavlor kommer att hänga på Hembygdsgården framöver. 

Bildmaterialet, gästböckerna och protokollen kommer sedan att förvaras på Folkrörelsarkivet i Umeå, där Ola Wennstedt är arkivchef.

– Vårt uppdrag är att ta emot handlingar, som foton och protokoll. Det är även viktigt för forskningen att ett sådant arkiv finns. Vi har dagligen besök av forskare som vill ta del av de många folkrörelserna som finns och har funnits i Västerbotten, säger Wennstedt.

– Föreningar kan deponera material hos oss men när föreningen upphört blir materialet en gåva, med Folkrörelsearkivet som huvudman, förklarar Wennstedt.

Bengt Vester är en Sävarbo som varit med hela tiden. från starten till föreningens nedläggning.

– Det har betytt mycket för mig att vara med i många av föreningens uppsättningar. Fint kamratskap, sammanhållning och stor gemenskap är jag oerhört tacksam för. Inövandet och träningen inför de olika spelen var mycket givande, nästan mer än uppspelen, berättar Vester.

– Det spel jag uppskattade mest var nog Den kärva sådden av Birgit Viklund, en enaktare om fattigdom och övertro som vi framförde många gånger i Umeåområdet och till och med i Jakobstad i Finland.

Träningen inför de olika spelen var mycket givande, nästan mer än uppspelen.

Norrbyskärs museum kan hålla stängt i sommar

Norrbyskär Effekterna av coronapandemin har styrt in Norrbyskärs museum mot en djup ekonomisk kris. Det är osäkert om museet kan öppna i sommar. "Vi vet inte", säger verksamhetschefen.