Tisdag 16 oktober 2018

Västerbottningen

Mikael Berglund (S), ordförande för byggnadsnämnden, tror att Skogfors kan hantera förändringarna. Foto: UMEÅ KOMMUN/FREDRIK LARSSON

”Bättre att bygga i söder”

Umeå kommun värdesätter Skogforsks närvaro i Sävar, och flaggar för fortsatt dialog om meningsskiljaktigheter.
– Vi tänker inte tvinga bort Skogforsk, säger Mikael Berglund (S), ordförande för byggnadsnämnden.

Umeå · Published sep 27, 2018 at 07:29

Mikael Berglund framhåller att Umeå kommun inte är okunnig om vikten av Skogfors forskningsarbete i Sävar.

– Skogfors äger ju egen mark där, och vi kommer inte att expropriera och tvinga bort dem därifrån. Min inställning är att de saker som förändras ändå är hanterliga för Skogfors.

Han fortsätter:

– Men att provodlingar måste ligga på samma ställe i långa loppet är inte min uppfattning. Det måste gå att lösa rent tekniskt.

Det som är märkt ”utredningsområde” i översiktsplanen för Sävar kan potentiellt rymma bostäder i framtiden, enligt Berglund.

– Det kräver ju att man är överens med en markägare.

Enligt Mikael Berglund är det mest lämpligt att Sävar expanderar med nya bostadsområden i sydlig riktning och inte i samhällets norra delar.

– I norr har vi ett sågverk som behöver expandera, och där skulle nya bostäder hamna längst bort från service, butiker och skola. Det skulle bli att börja i fel ände.

Umeå kommun vill heller inte ha en nordlig dragning av Norrbotniabanan av samma skäl.

– Dessutom skulle vi få två barriärer genom Sävar. Först E4 på ett ställe och sedan järnvägen på ett annat.

I ett tidigt skede i planeringen lutade Trafikverket åt det nordliga alternativet, bland annat är det 100 miljoner kronor billigare att bygga i norr än i söder.

Mikael Berglund tillbakavisar dock påståenden om att Umeå kommun skulle ha tryckt på politiskt för att Trafikverket skulle byta fot i frågan.

– Trafikverket är en fristående myndighet och inte lätt att övertala hit eller dit. Men om man tittar på de olika alternativen som samhällsplanerare, så ser man givetvis att persontrafiken måste ligga där bebyggelsen och annan service finns.

– Då hamnar man på det södra alternativet.

Hörnefors behåller busslinje genom samhället

Hörnefors Hörnefors kommer även fortsättningsvis att trafikeras genom samhället. Det står klart sedan diskussionen mellan Umeå kommun och landstinget avslutats inför upphandling av...

Het debatt om kärv ekonomi

Vännäs Kommunens kärva ekonomi stod i centrum när nya fullmäktige sammanträdde första gången i måndags. Senaste delårsbokslutet för 2018 visar underskott med 6,3 miljoner kronor.

Västerbotten har lägst andel oljepannor

BJURHOLM Bioenergibolaget Scandbio har låtit göra en nationell studie av andelen olje- respektive pelletspannor i svenska småhus. Den visar att i Västerbotten finns lägst andel privata...

Bjurholm får rink i vinter

Bjurholm Det blir en hockeyrink på konstgräsplanen bakom Folkets hus i Bjurholm i vinter. På tisdagen beslutade kommunstyrelsen att avvakta med en försäljning av den gamla sargen som...

Vindeln rustar för rally igen

VINDELN Kommande vinter och då lördag 16 mars planeras det att köra ett rally i Vindeln för första gången på mycket länge. – Om jag inte är ute och cyklar var det 1972 eller 1974...