Onsdag 19 december 2018

Västerbottningen

Nya Norrbotniabanan går rakt igenom Skogforsks stationsbyggnader, konstaterar stationschef Bengt Andersson Gull. Foto: ROLF JAKOBSSON

Många tyckte till om Sävar

Många privatpersoner, myndigheter och organisationer tog tillfället att tycka till om Sävars framtid.
Totalt 110 synpunkter inkom till Umeå kommun inom samrådstiden.

Sävar · Published okt 4, 2018 at 06:15

Förslaget till fördjupad översiktsplan för Sävar har varit ute på samråd bland allmänheten. På grund av den heta och långa sommaren, samt stort intresse förlängdes samrådstiden med en månad fram till den 30 september 2018.

Totalt har 110 synpunkter kommit in till näringslivs- och planeringsutskottet, både via en webbenkät samt vanlig post och mejl.

Enligt samhällsplanerare Hanna Jonsson är mängden synpunkter ungefär lika många som det brukar vara inför en omfattande översiktsplan som denna.

– Men de som väl har varit engagerade i frågan i Sävar har varit väldigt engagerade, säger hon.

I den fördjupade översiktsplanen pekas ut förutsättningarna för Sävar att växa med 6 000 invånare fram till 2050, främst med bostäder söder om E4.

I planen föreslår Umeå kommun och Trafikverket också att Norrbotniabanan dras i sydlig riktning, och inte i norr som bland andra Norra Skogsägarna och Skogforsk förespråkar.

”Möjligheten till bra logistiklösningar är avgörande för att ett sågverk ska finnas kvar i framtiden och en förutsättning för framtida investeringar”, skriver Norra Skogsägarna i sitt yttrande.

Även Sävarbor protesterar mot planförslaget.

”Det var med stor bestörtning som jag mottog information av Trafikverket (...) att de nu har som förslag att dra fortsättningen på Norrbotniabanan över vår gård”.

Nu kommer kommunen att ta ställning till yttrandena, och eventuellt tas hänsyn till dem i det fortsatta planarbetet. Vid stora förändringar i planförslaget underkastas den ett nytt samråd.

Kommunen kommer också att samråda med Trafikverket. Översiktsplanen för Sävar klubbas formellt av fullmäktige.

Vännäs kommunbudget vänder uppåt mot plus

Vännäs Tidigare i höst var Vännäs kommun på väg att missa det budgeterade resultatet för 2018 Men strax före årsskiftet pekar prognosen uppåt igen.

Trafikverket gör omtag om järnvägen i Sävar

Sävar Trafikverkets beslut om Norrbotniabanans dragning förbi Sävar skulle ha presenterats kring årsskiftet. Nu stoppas beslutet och Trafikverket inleder en ny utredning om...