Söndag 19 maj 2019

Västerbottningen

Nya Norrbotniabanan går rakt igenom Skogforsks stationsbyggnader, konstaterar stationschef Bengt Andersson Gull. Foto: ROLF JAKOBSSON

Många tyckte till om Sävar

Många privatpersoner, myndigheter och organisationer tog tillfället att tycka till om Sävars framtid.
Totalt 110 synpunkter inkom till Umeå kommun inom samrådstiden.

Sävar · Published okt 4, 2018 at 06:15

Förslaget till fördjupad översiktsplan för Sävar har varit ute på samråd bland allmänheten. På grund av den heta och långa sommaren, samt stort intresse förlängdes samrådstiden med en månad fram till den 30 september 2018.

Totalt har 110 synpunkter kommit in till näringslivs- och planeringsutskottet, både via en webbenkät samt vanlig post och mejl.

Enligt samhällsplanerare Hanna Jonsson är mängden synpunkter ungefär lika många som det brukar vara inför en omfattande översiktsplan som denna.

– Men de som väl har varit engagerade i frågan i Sävar har varit väldigt engagerade, säger hon.

I den fördjupade översiktsplanen pekas ut förutsättningarna för Sävar att växa med 6 000 invånare fram till 2050, främst med bostäder söder om E4.

I planen föreslår Umeå kommun och Trafikverket också att Norrbotniabanan dras i sydlig riktning, och inte i norr som bland andra Norra Skogsägarna och Skogforsk förespråkar.

”Möjligheten till bra logistiklösningar är avgörande för att ett sågverk ska finnas kvar i framtiden och en förutsättning för framtida investeringar”, skriver Norra Skogsägarna i sitt yttrande.

Även Sävarbor protesterar mot planförslaget.

”Det var med stor bestörtning som jag mottog information av Trafikverket (...) att de nu har som förslag att dra fortsättningen på Norrbotniabanan över vår gård”.

Nu kommer kommunen att ta ställning till yttrandena, och eventuellt tas hänsyn till dem i det fortsatta planarbetet. Vid stora förändringar i planförslaget underkastas den ett nytt samråd.

Kommunen kommer också att samråda med Trafikverket. Översiktsplanen för Sävar klubbas formellt av fullmäktige.

"Blev väldigt besviken"

Vindeln När Stig "Sigge" Rydberg parkerade bilen vid gångbron på västra sidan av Vindelälven så upptäckte han någonting som gjorde honom både arg och besviken.