Onsdag 29 januari 2020

Västerbottningen

Maskinmässa med unga i fokus

Norrbotniabanan, Northvolt i Skellefteå och en av världens största vindkraftparker i Piteå. Stora infrastrukturprojekt är på gång i regionen – samtidigt är tillgången på utbildad personal besvärlig. Vem ska utföra jobben?

Umeå · Published aug 30, 2019 at 16:50

Efterfrågan inom bygg- och entreprenadbranschen kommer att vara enorm de närmaste åren. Därför är också rekryteringsbehoven i fokus på stora entreprenad- och transportmässan Up Load North, som pågår på Nolia i Umeå.

Jonas Thorstensson är vd för ME Maskinentreprenörernas egen utbildningssatsning, ME-skolan, som sedan 2014 driver ett tiotal yrkesgymnasieskolor runt om i landet, den nordligaste i Skellefteå.

– Branschens absolut största oro för framtiden gäller rekryteringsbehoven, efterfrågan på kunnig personal är oerhört stor.

Han nämner att inom tio år kommer enbart i Stockholmsregionen 100 000 yrkesarbetare att fattas inom alla yrkesgrupper, från bygg till vård.

– Vi kan inte hålla på så här längre, säger Thorstensson och efterlyser en uppvärdering av det praktiska yrkeskunnandet, vid sidan om teoretiska kunskaper, på nationell och politisk nivå.

Med och visar upp sitt utbud är Liljaksolan i Vännäs, där Jesper Westman är rektor för transport-, bygg- och anläggnings- samt skogsprogrammen.

– Söktycket inför hösten har varit ganska bra, säger Westman.

Han nämner att grupperna på transportprogrammet, som historiskt varit populärt, är fyllda medan bygg- och anläggning endast har ett fåtal platser obesatta. Utbildningen till skogsmaskinförare är det sämre beställt med, där står fyra av tolv platser ännu tomma.

– Att skog har minst sökande kan bero på att det är en relativt ny utbildning som är mindre känd. Därför är det så viktigt för oss att komma ut och visa upp oss, säger Westman.

– Inom alla utbildningar vi har på Liljaskolan, oavsett bransch, är det stort behov av folk. Det gäller allt från vård och omsorg till hotell och turism, barn och fritid, maskinförare, transport och mekaniker, säger Westman.

Alice Thrombeck utbildar sig till skogsmaskinförare på Liljaskolan. På mässan visar hon upp en skotarsimulator.

– Det är kul att köra maskin och så trivs jag i skogen, säger Alice.

Från ME-skolan i Skellefteå finns Lucas Andersson och Adam Magnusson på plats.

– För mig var det självklart att söka maskinförare, jag har alltid haft intresset och kommer från en jordbrukarfamilj, säger Lucas.

– Jag ska bli grävmaskinförare för det är roligt att köra, att det också finns mycket jobb är bara ett plus, säger Adam som demonstrerar en grävmaskinsimulator.

Ulf Sandström, före detta v d för SMF Skogsentreprenörerna, är projektledare för Load Up North. Mässan genomförs i år för fjärde gången, varav de tre tidigare hållits i Boden.

Han är nöjd med besöksintresset på fredagen och hoppas ännu fler ska komma på lördagen, framförallt de unga.

– Hela branschen skriker efter folk. Här får man både se och prova på vad det rör sig om, det är nyckeln till att nå ut till ungdomarna, som jag ser det, säger Sandström.

Det är kul att köra maskin och så trivs jag i skogen.

För mig var det självklart att söka maskinförare, jag har alltid haft intresset och kommer från en jordbrukarfamilj.

Jag ska bli grävmaskinförare för det är roligt att köra, att det också finns mycket jobb är bara ett plus.

Ny ägare till halkbana

Hörnefors Halkbanan i Hörnefors har fått nya ägare. "Vår ambition är att utveckla anläggningen, så att vi kan göra fler olika utbildningar", säger trafikskolan som tagit över.