Onsdag 29 januari 2020

Västerbottningen

Naturkonsult gav tillväxtråd

– Älska arbete. Känn lukten av pengar. Ta reda på var din marknad finns, var budskapet från Anders Enetjärn när Landsbygdsföretagen/Tavesjöbygden arrangerade sitt höstmöte i bygdegården i Rödåsel med ett 50-tal närvarande företagare.

RÖDÅSEL · Published nov 9, 2018 at 06:15

Efter tolv år inom offentlig förvaltning, lantbruksnämnden, länsstyrelsen och arbete med översiktsplanering i Umeå kommun valde Anders Enetjärn 2001, då 37 år gammal, att starta konsultföretaget Enetjärn natur.

Företaget har för närvarande ett 30-tal konsulter på sex kontor runt om i landet och omsätter 30 miljoner kronor.

– Vi säljer konsulttimmar, ger lösningar för en hållbar markanvändning, för att använda mark och vatten på ett effektivt sätt utifrån FN:s 17 globala mål för lösningar för en levande planet, berättade han.

– Våra konsulter är bland annat biologer, jurister, naturgeografer, ekologer, språkvetare.

– Vi hjälper till med miljöprövningar och med miljökonsekvensbeskrivningar.

– Vi bistår företag i mark- och miljödomstolen, exempelvis Boliden med efterhandsplaneringen av gruvdriften i Stekenjokk och varit med och tagit fram ett program för att designa om marken där uppe, konstaterade han.

Enetjärn natur arbetar med stora företag som Swewind sedan 2003 och deras projekt med vindkraftsutbyggnad, bland annat i Piteå med ett tusen vindkraftverk.

Anders Enetjärn kom med 13 konkreta råd under sin föreläsning under temat ”Våga växa, våga ta hjälp” hur man lyckas som företagare, vad man ska tänka på och vad man inte ska göra.

– Älska arbete. Känn lukten av pengar. Ta reda på var din marknad finns, förklarade han.

– I vårt fall har det inneburit att vi allt mer strävar mot konsultuppdrag mot näringslivet.

– Fundera och reflektera över ägandet, äga tillsammans eller själv, tänk efter noga. Glöm att plocka ut pengar i företaget i början, investera pengarna och riskminimera.

– När skapar du mest värde, alltså vad är det just du är bäst på? Själv gick jag ett ledarskapsprogram.

– Jag är ledare, vd och inte administratör, man ska bygga företaget på det man är bäst på.

– Glöm inte av att lyssna på kunderna, även på kritik.

I samband med projektet Botniabanan, där Enetjärn natur var konsult, presenterades upplägget för EU-kommissionen i Bryssel och fick mycket kritik.

– Vi fick med oss en att-göra-lista av EU-kommissionen, jättebra sett så här i efterhand, men inte då, då kändes det bara frustrerande.

– Ta hjälp! Vad är det jag kan. Själv har jag tagit hjälp av konsulter för att utveckla mitt ledarskap, oerhört nyttigt, förklarade han.

– Skapa tydliga roller i företaget mellan ägare, vd och styrelse.

– 2009 tog vi in en extern ordförande för första gången. Idag är vi fem ägare i företaget, fyra finns i bolaget. Det är kompetensen som avgör vem som gör vad, förklarade han.

Ta hjälp! Vad är det jag kan. Själv har jag tagit hjälp av konsulter för att utveckla mitt ledarskap.

Ny ägare till halkbana

Hörnefors Halkbanan i Hörnefors har fått nya ägare. "Vår ambition är att utveckla anläggningen, så att vi kan göra fler olika utbildningar", säger trafikskolan som tagit över.