Fredag 23 augusti 2019

Västerbottningen

Torbjörn Wennebro, informerade om utvecklingen för Landsbygdsföretagen/Tavelsjöbygden sedan första träffen i april. Foto: PETER KÄRR

Nätverk växer kraftigt

Företagen inom nätverket Landsbygdsföretagen/Tavelsjöbygden omsätter 512 miljoner inom sitt geografiska område. Det framkom i samband med höstträffen i Rödåsels bygdegård.

RÖDÅSEL · Published nov 9, 2018 at 06:00

Nätverket Landsbygdsföretag/Tavelsjöbygden såg dagens ljus i april i år.

Bygdegården i Rödåsel var arenan för höstmötet med ett 50-tal närvarande företag.

Nätverket följer TBN, alltså Tavelsjö byanäts spridningsområde, som idag omfattar 110 byar i tre kommuner: Umeå, Vännäs och Vindeln.

– Primära syftet är att visa att vi finns och att lära känna varandra, förklarade nätverkets sekreterare Torbjörn Wennebro.

16 nya företag från Hissjö har anslutit sig sedan i april.

Omsättningssiffrorna i företagen inom nätverket har därmed stigit från 478 till 512 miljoner kronor.

Flest företag finns inom byggsektorn, 40 stycken, därefter kommer konsultföretagen, 35 stycken.

– Nätverket konkurrerar inte med företagarorganisationer, slog Torbjörn Wennebro fast som informerade om Nätverksakademin som innebär att företagen inom nätverket bidrar med sina kompetenser kostnadsfritt vid kurser och workshops.

Nätverket är en informationskälla där man kan hitta kontaktyor till olika företag och branscher och kanske även få till stånd samverkan mellan företag i området.

Valberedning är på gång för att välja en kommitté som ska arbeta för att utveckla och stärka näringslivet i området genom informell samverkan, öppenhet och delaktighet.

– Samverkan bygger på att alla bidrar med det de kan och att det ska vara frivilligt, konstaterade Torbjörn Wennebro.

Till vårmötet 2019 är tanken att bjuda in kommunstyrelsens ordförande i Umeå och Vindeln, två kommuner som sjunker i Svenskt näringslivs ranking, och belysa den rika floran av företag inom Landsbygdsföretagen/Tavelsjöbygdens geografiska område.

Perrongtaket sätts upp – påverkar tågtrafiken

Vännäs Nu har perrongtaket på järnvägsstationen i Vännäs restaurerats färdigt.