Söndag 19 maj 2019

Västerbottningen

Ny järnväg hot mot Skogforsk

Skogforsk har verkat i Sävar i nästan 50 år.
Nu hotas verksamheten av Norrbotniabanans dragning genom Sävar, samt av nya bostadsområden.
– Vi behöver ligga på ett ställe som är långsiktigt stabilt, säger Bengt Andersson Gull.

Sävar · Published sep 27, 2018 at 07:30

Bygget av Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå inleddes i slutet av augusti. Bland tre alternativa dragningar via Sävar har såväl Trafikverket som kommunen förordat den sydliga sträckningen söder om E4.

Blir detta alternativ verklighet byggs Norrbotniabanan och dess resecenter på platsen där Skogforsk idag har sina stationsbyggnader, växthus, klimatkammar och övrig utrustning.

I ett sådant scenario berörs dock inte Skogforsks trädarkiv på 80 hektar. I trädarkivet finns institutets och det norrländska skogsbrukets avelsträd som normalt står i 30 år innan de har använts klart i förädlingen.

– Förblir trädarkivet opåverkat kan vi bygga upp nya byggnader någon annanstans, i och för sig till stora kostnader, och leva vidare söderut på dessa 80 hektar eller nya marker, säger Bengt Andersson Gull, forskningsstationschef, som betonar att Skogforsks förädlingsarbete är värt flera miljarder för industrin och det svenska samhället.

Skogforsk i sina remisskontakter med Trafikverket och Umeå kommun har förordat den nordliga dragningen av Norrbotniabanan nära Sävar Såg.

– Det är det bästa för oss. Då blir vi opåverkade och kan fortsätta vår hitintills 50-åriga verksamhet i Sävar, säger Andersson Gull.

Det som ytterligare komplicerar läget för Skogforsk är förslaget till fördjupad översiktsplan för Sävar. I planen utreds möjligheterna att växa med 6 000 invånare fram till 2050.

Förutom en sydlig dragning av Norrbotniabanan föreslås också två bostadsområden både öster och väster om Skogforsk.

Dessutom är Skogforsk betydelsefulla trädarkiv utmärkt som "utredningsområde" i planförslaget.

– Då blev det ju klart för oss att även om vi skulle flytta stationsbyggnaderna och ha trädarkivet opåverkat, så blir vi klämda mellan bostadsområdena med begränsade expansionsmöjligheter.

– Vi ligger också som utredningsområde. Så det kan vara en tidsfråga innan även trädarkiven blir inlösta.

Bengt Andersson Gull befarar att skogsindustrin bedömer att framtiden för Skogforsk är så pass osäker att den inte vill fortsätta att investera i Sävar. Då är en flytt av hela verksamheten till en annan plats i Norrland ett mycket kostsamt, men fullt tänkbart scenario.

– Vi måste tänka väldigt strategiskt. Vi behöver ligga på ett ställe som är långsiktigt stabilt för verksamheten. Man flyttar inte uppvuxna träd utan mycket stora kostnader.

Bengt Andersson Gull betonar att Skogforsk kommer att fortsätta att arbeta för fortlevnad i Sävar, genom remisser och andra kanaler.

Trafikverket har nu signalerat om ett möte med företrädare för Skogforsk och kommunen inom kort.

– Det ser vi fram emot. Kommunen och Trafikverket bör verkligen intressera sig för vad de olika alternativen får för konsekvenser.

Det här är Skogforsk

  • Skogforsk är skogbrukets forskningsinstitut, som finansieras av skogsindustrin, staten och genom externa forskningsanslag.
  • Forskningen spänner över hela skogsbrukets värdekedja, från mikroskopiskt pollen till industrin.
  • Skogforsk finns på tre orter: Uppsala, Sävar och Ekebo i Skåne. Antalet anställda är totalt 120, varav 80 är forskare. I Sävar arbetar ett 30-tal personer, varav 15-20 är forskare.

"Blev väldigt besviken"

Vindeln När Stig "Sigge" Rydberg parkerade bilen vid gångbron på västra sidan av Vindelälven så upptäckte han någonting som gjorde honom både arg och besviken.