Torsdag 18 juli 2019

Västerbottningen

Marie Eriksson är Trafikverkets projektledare för Norrbottniabanan. Under veckan tog hon emot Sävarbornas synpunkter på de tre föreslagna sträckorna genom Sävar. Foto: JOHN BAKKE

Öppet hus för Norrbotniabanan

Under måndagen och tisdagen höll Trafikverket öppet hus i Sävar för att lyssna till Sävarbornas synpunkter och för att svara på frågor inför byggandet av sträckan Dåva – Gryssjön.

Sävar · Published apr 11, 2019 at 11:15

Det var god uppslutning när Trafikverket höll öppet hus i Sävaråkyrkan i veckan. Syftet var att låta Sävarborna komma med synpunkter och ställa frågor om de tre föreslagna dragningarna av Norrbottniabanan genom Sävar.

– Vi är spända och förväntansfulla och hoppas vi får in mycket synpunkter, så får vi se om vi får in någonting nytt eller om det bekräftar sådant vi redan känner till, säger Trafikverkets projektledare Marie Eriksson.

Hon menar att de flesta hon möter är väldigt väl inställda til projektet.

– Generellt är det väldigt positivt kring Norrbottniabanan, man förstår vikten av den för norra Sverige. Men så finns det alltid enskilda som blir drabbade också.

Enligt Marie handlar många av synpunkterna om hur planerna ser ut för en tågstation i Sävar och var den i sådant fall ska placeras. Andra påpekar vikten av att banan ansluter till sågen i Sävar som transporterar mycket gods till och från området.

I andra fall handlar det om frågor kring vilka konsekvenser de olika förslagen skulle få för enskilda och hur Trafikverket planerar lösa det.

Några direkta svar på de frågorna kommer däremot inte bli klara förrän trafikverket har valt vilket av de tre alternativen de vill förespråka.

– Det är ju ett stort samhällsutvecklingsprojekt det här och det är roligt att berätta om det och att höra vad omgivningen tycker. Det är väldigt inspirerande, säger Marie Eriksson på Trafikverket.

Flera av de Sävarbor som var på plats hade redan sina uppfattningar klara om var banan helst skulle gå. Men det var även många som hade konkreta frågor de vill ha svar på.

Kjell Johansson ville till exempel veta hur banan skulle påverka hans möjligheter att köra in skogsmaskiner på hans skogsfastighet. Han har följt frågan länge och tycker det är jobbigt att inte få klara besked. Men banan som helhet tycker han däremot är bra.

– Jag är positiv, ska det bli en järnväg så får man acceptera en del, säger Kjell Johansson från Täfteböle.

Andra besökare undrade hur deras vattentäkter skulle påverkas av bygget, och vad som gäller om de tvingas hämta vatten från något annat ställe i framtiden.

Två av de Sävarbor som var med på mötet ville inte framträda med namn eller bild. De berättar däremot att banan ett av alternativen riskerar gå rakt över deras marker.

– Vi bor ju här, säger mannen och pekar på en av de kartor som ligger framme.

De konstaterar att en av banans dragningar skulle få allvarliga konsekvenser för deras näringsverksamhet.

– Man hoppas de kommer till skott med ett beslut snart. Fram tills dess ligger det en död hand över området, vi vågar inte göra någonting innan vi vet hur det blir.

Fråga

Vilken dragning genom Sävar skulle du föredra?

  • Linje norr
  • Linje central
  • Linje syd

Ulrika vill få fler att lära sig hjärt- lungräddning

Vindeln Under veckan höll ABF kurser i hjärt- och lungräddning i Vindeln. Sjuksköterskan Ulrika Lövgren menar att många har kunskaper om HLR, men att de är dåliga på att repetera dem.