Onsdag 29 januari 2020

Västerbottningen

Mjölkbonden Eric Lennartsson är orolig över hur gården i Svallet påverkas om jordbruksstödet minskar. Foto: EMMA GARZON

Oro över minskat EU-stöd

Om EU minskar jordbruksstödet hamnar mjölkbonden Eric Lennartsson i en tuff situation, så tuff att han kan förlora sin verksamhet.
– Det är klart att jag är orolig, säger han.

Svallet · Published maj 3, 2019 at 06:15

År 2011 tog Eric Lennartsson och Lena Sjöström över gården i Svallet, cirka två mil utanför Umeå. Här har de totalt 88 kor.

– Jag trivs verkligen med att jobba med djur, säger Eric Lennartsson.

I fjol fick länets jordbrukare 309 miljoner kronor i jordbruksstöd. Eric Lennartsson och Lena Sjöström får årligen cirka 80 000 kronor i stöd, pengar som används löpande i verksamheten. Stödet är ungefär hälften av deras inkomst.

EU-kommissionen vill nu minska jordbruksstödet. Ännu är inte budgeten för 2021-2027 klubbad, så det är oklart hur gården i Svallet kommer påverkas. Efter en kort uträkning säger Eric Lennartsson att de eventuellt skulle klara av att driva sin verksamhet om stödet skulle minska med 10 procent.

– Men vi lever på marginaler, och om stödet skulle krympa lite till skulle vi nog inte klara oss, säger Eric Lennartsson.

Jordbruksstödet är inte bara viktigt för gården i Svallet.

– Länets bönder är beroende av stödet, säger Lotta Folkesson, ordförande för LRF Västerbotten, och fortsätter:

– Vi vill ha kvar budgeten som den är, vi vill inte ha några neddragningar. Och vi vill ha stabilitet så att bönderna känner framtidstro.

Hur känner länets bönder kring att stödet kan minska?

– Det är klart att det skapar oro, det skapar också tveksamheter bland dem som vill utvecklas och satsa.

Sverige är ett av landen som driver på för minskat stöd.

– Många andra länder vill öka jordbruksbudgeten. Men oavsett partitillhörighet har vi svårt att få gehör för den frågan i Sverige, och det tycker LRF är ytterst olyckligt. Vi har en nationell livsmedelsstrategi som man borde ta till vara, och se hur man kan använda den för att uppnå våra egna nationellt satta mål på bästa sätt, säger Lotta Folkesson.

Enligt Lotta Folkesson spelar även Brexit en viktig roll för jordbruksstödet. Om det blir en hård Brexit utan avtal blir effekterna större på gårdsnivå.

I maj kommer gården i Svallet få ett automatiskt mjölkningssystem, vilket är den största satsningen sedan Eric Lennartsson och Lena Sjöström tog över gården. Investeringen innebär en person mindre i personalstyrkan.

– Satsningen är ett sätt att klara ekonomin, förklarar Eric Lennartsson och tillägger att utan jordbruksstödet hade det varit svårare att göra investeringen.

Men trots att stödet är betydande skulle Eric Lennartsson helst inte få något bidrag alls.

– Det hade känts roligare om vi i stället direkt fick betalt för produkterna vi säljer, så slipper vi höra att vi lever på bidrag. Men det är nog inte så enkelt att höja priset.

Eric Lennartsson anser att många har glömt bort orsaken till jordbruksstödet.

– Man pratar om att lantbruket lever tack vare stödet, men det handlar om att maten kan vara billig tack vare stödet.

Länets bönder är beroende av stödet.

Ny ägare till halkbana

Hörnefors Halkbanan i Hörnefors har fått nya ägare. "Vår ambition är att utveckla anläggningen, så att vi kan göra fler olika utbildningar", säger trafikskolan som tagit över.