Måndag 3 augusti 2020

Västerbottningen

Samtal om framtidens tågstation i Sävar

Var ska Norrbotniabanans järnvägsstation placeras i Sävar? Trafikverket och Umeå kommun bjöd förra veckan in till öppet samtal för att få veta vad allmänheten tycker.

Sävar · Published nov 12, 2019 at 06:15

Bibliotekets föreläsningssal fylldes helt av sävarbor. Intresset var extremt stort. Trafikverket och Umeå kommun ställde upp med åtta respektive två tjänstemän, som visade bilder och svarade på många frågor. 

Trafikverkets projektledare Marie Eriksson presenterade fem alternativ för framtida stationsområden. Alternativen har döpts till A1, A2, B, C och D.

Enligt samtliga förslag ska den tänkta järnvägsstationen med tre spår vara belägen väster om E4. Gemensamt är också att de två infarterna till Sävar kommer att beröras.

Den största förändringen och dyraste flytten blir norra infarten till samhället. Där kan E4 flyttas upp mot 75 meter sydöst om nuvarande sträckning. E4-bron över Sävarån kommer att vara kvar, men en ny järnvägsbro byggs. Vid järnvägsstationen planeras 30-40 parkeringsplatser. Nya tillfartsvägar och busshållplatser blir även följden.

Vid samtliga alternativ måste Engmanmacken i Sävar flyttas.

Marie Eriksson berättade att under våren och hösten 2020 kommer ett samråd respektive miljökonsekvensbeskrivning med åtgärder för ökad miljöhänsyn att äga rum.

I april 2021 fattas beslutet var stationen exakt skall ligga. 

Från Umeå kommun deltog bland andra Hanna Jonsson. Hon informerade om vad de olika förslagen innebär för bebyggelsen, som kommer att öka markant när man vet var stationen blir belägen.

– Vid stationsläge A så bedöms Krutbrånet som aktuellt för att prövas för bebyggelse då det ligger i direkt närhet till stationen. Dock innebär det stor osäkerhet i genomförande på grund av stora kulturhistoriska värden. Det sista fältslaget på svensk mark år 1809 ägde rum där.

– Likaså bedöms ett område som korsas av Ivarsbodavägen och Skeppsviksvägen inte bli aktuell för bebyggelse vid stationsläge A. Området ligger för långt bort från stationen, säger Hanna Jonsson.

Sävarborna fick tycka till och sktiftligen lämna personliga synpunkter på de olika förslagen. Det fanns många tankar.

Jan Törnkvist tyckte att alla alternativ var bra.

– Jag godkänner samtliga förslag, men det kan bli trångt vid skolan vid C. Det finns mer utrymme vid A. Men viktigaste är ändå att det blir en cykel och gångbro över Sävarån. Samhällets öst- och västdel måste hållas ihop, säger han.

Steffan Enquist föredrar alternativ D.

– Jag föredrar helt klart D och vill att nuvarande Engmanmacken skall flyttas dit. Även C tycker jag är ganska ok, i närheten av skolan. Dessutom planeras ett stort nybyggnadsområde efter Granvägen öster om E4an och det blir nära stationen.

Den kanske mest radikala åsikten hade Gunnar Svegbäck. Han tycker i enlighet med det gamla alternativet, som numera inte gäller, att järnvägen ska dras mellan Sävar-Bullmark.

– Då skulle Sävar bli orört, säger han.

Fem förslag på järnvägsstation

  • Alternativ A1: På västra sidan om ån, området blir sydväst om Sävar Snickeri AB. 
  • Alternativ A 2: På västra sidan om ån, där nuvarande Engmanmacken ligger och utdragen över Öxbäcken. När det gäller A1 och A2 kan järnvägsstationen komma upp en bit från nuvarande mark för att kompensera höjdskillnaden från Krutbrånet. 
  • Alternativ B: På västra sidan om ån, området där nuvarande Räddningstjänststationen ligger samt området ned mot Sävarån.
  • Alternativ C: På östra sidan om ån, mellan skolan och E4an. När det gäller B och C kommer järnvägsplattformen att uppföras över Sävarån.
  • Alternativ D: På östra sidan om ån, mellan en del av Hagvägen upp mot Rosenius väg.

Källa: Trafikverket

Fråga

Vilket alternativ föredrar du?

  • A1
  • A2
  • B
  • C
  • D

Barn skadade i olycka med fyrhjuling

Lillsjöberg Under söndagskvällen skadades tre flickor i en fyrhjulingsolycka i Lillsjöberg, strax söder om Tavelsjö.

Hörneforsbo fick hjälp till slut

Hörnefors Berndt Lundberg, 86 år, är besviken på Telia. "Det är helt dött i min fasta telefon sedan veckan före påsk", säger han. Efter att Västerbottningen kontakt Telia fick Berndt hjälp.

Ny skola gläder i Bullmark

BULLMARK Glädjen är stor i Bullmark efter att mark- och miljödomstolen godkänt detaljplanen för den nya skolbyggnaden i Bullmark. "Känns jättebra", säger ordförande i projektföreningen.