Lördag 25 maj 2019

Västerbottningen

Sävar såg söker om stor ökning av produktionen

Sävar Såg börjar närma sig taket för sitt miljötillstånd på 300 000 kubikmeter sågade trävaror per år.
Nu söker ägaren Norra Skogsägarna tillstånd om att årligen få producera 500 000 kubikmeter.

Sävar · Published nov 21, 2018 at 11:15

Nästa år räknar ledningen för Norra Skogsägarna att Sävar Såg kommer att producera mellan 250 000 och 270 000 kubikmeter sågade trävaror. Strax under nuvarande miljötillstånd.

– Vi kommer inte över 300 000 innan vi börjar investera. Vi slår redan i taket kapacitetsmässigt på en del grejer, som torkar och justerverk, säger Mats Boström, industrichef vid Sävar Såg.

Norra skogsägarna har investerat 350-400 miljoner kronor de senaste fyra-fem åren, och nu väntar framtida satsningar på ytterligare ungefär lika mycket, enligt Boström.

– Men tidpunkten när vi sätter spaden i backen är troligen fyra-fem år bort.

En pusselbit i den planerade produktionsökningen är att sågverksledningen också vill bygga en ny infart och timmerplan vid Sävar Såg. Byggnadsnämnden i Umeå beslutade förra veckan om att inleda arbetet med detaljplan.

– Det finns tankar på att göra om timmermätningen och timmerlogistiken inne på sågen. Ska vi hantera en halv gång så mycket virke så behövs det mer ytor, konstaterar Mats Boström.

Och ny infart?

– Vi skissar på det. Den nuvarande infarten kan ju bli kvar, så att det blir en typ av rundkörning. Man kör in på ett ställe och ut på ett annat, säger Mats Boström.

Mikael Berglund (S), ordförande för byggnadsnämnden, är nöjd med att detaljplanearbetet för infart och timmerplan kommer igång.

– Det känns mycket positivt att Sävar Såg fortsätter att satsa och utveckla sin verksamhet. Vi inleder planläggningen för att se hur sågens planerade åtgärder kan genomföras, säger han i ett pressmeddelande

Berglund fortsätter:

– En fråga som är aktuell men inte hanteras i det här ärendet är frågan om ett eventuellt stickspår till industriområdet.

Ulrik Berg (M), nämndens vice ordförande, tillägger att Sävar Såg är en viktig arbetsgivare i Sävar och en av Europas modernaste sågar.

– Det här är viktigt både för sågen, men även för hela Sävars utveckling. Med sina satsningar kan sågen fortsätta leverera klimatsmarta träprodukter.

Pär Lärkeryd, vd för Norra Skogsägarna, ser ljust på sågens framtid.

– Sågen går bra och vi har gott om timmer. Klimatomställningen gör att det behövs mer trävaror, så långsiktigt känns det riktigt bra. Då vågar man också satsa, säger han.

400

miljoner kronor kan satsas på Sävar Såg de närmaste åren.