Måndag 25 maj 2020

Västerbottningen

”Skäms inte – köp biobränsle”

För 300 kronor i prispåslag går det att köpa biodrivmedel till inrikesresan från Umeå Airport. Men kunskapen är låg hos konsumenterna.
– Om folk valde att betala extra för biobränsle skulle de vara med och driva på utvecklingen mot miljövänligare flyg, säger Bengt-Ove Lindgren, flygplatschef.

Umeå · Published dec 5, 2019 at 11:15

Svenska inrikesflyget märker av minskat resande. På Umeå Airport är minskningen i år sju procent, jämfört med rikssnittet på sex procent. Det är främst affärsresandet som minskar.

– Flyget har alltid varit en tidig indikator på att ekonomin bromsar in, det märkte vi redan i fjol då flygandet för första året minskade i Umeå, minus två procent. Flygskamsdebatten märks också men främst för affärsresandet i offentlig sektor och mindre i det konkurrensutsatta näringslivet som är mer beroende av effektiva resor, säger Lindgren.

Lindgren menar att klimatdebatten behöver höjas till en ny nivå. 

– Flyget står för en relativt liten klimatpåverkan jämfört med andra utsläppsområden och klimatdebatten blundar för teknikens utveckling och flygets betydelse i ett samhällsperspektiv.

Lindgren ser flyget som avgörande för länets ekonomiska och sociala utveckling. Han nämner miljardinvesteringar på Komatsu Forest och SCA i Umeå, Norrbotniabanan och Northvolt i Skellefteå.

– Det är enorma investeringar som står och faller med att det går att finna effektiva kombinationer för kompetensförsörjning. Flyget är där helt avgörande för att den här delen av landet ska kunna vara attraktiv att bo och arbeta i.

Lindgren menar också att flygets tekniska utveckling accelererar i klimatvänlig riktning.

Fly Green Fund är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som ger företag och privatpersoner möjlighet att reducera sitt klimatavtryck vid flygresor. Fonden köper biobränsle till en tankanläggning på Arlanda.

– Vi har i dag flygbolag som erbjuder resenärerna att betala 300 kronor extra per biljett som går till inköp av biodrivmedel.

Men tillgången på biobränsle är begränsad.

–  Om fler resenärer betalar extra för biobränsle så skulle nya aktörer komma till och produktionen få en kickstart. Men när jag håller föredrag om detta är åhörarna helt okunniga, media vill inte heller skriva om detta.

– Det är bättre att flygresenärerna slutar skämmas och istället betalar extra för biobränsle, då kommer efterfrågan göra att produktionen kommer igång på allvar.

Runt hörnet väntar elflygtrafiken.

– Inom fem år kommer de första kommersiella eltrafikflygplanen där utsläppen under flygturen är noll. Det kommer att klara 40 procent av Europas flygtrafik med nuvarande kapacitet. Nästa steg är bränsleceller.

– Utvecklingen är just nu ohyggligt intressant, men väljer vi vägen att straffskatta flyget försvårar det bara utvecklingen och blir en klassfråga.

– För mig som bjurholmsbo är kommunikationer fundamentalt, jag förfäras över alla som säger sig ha lösningen utan tanke på konsekvenser.

Transportsektorns koldioxidutsläpp

  • Sveriges inrikesflyg stod år 2017 för 545 000 ton koldioxidutsläpp, medan utsläppen från flygningar som startade i Sverige till första destination utomlands var 2 753 000 ton. Flyget stod därmed för cirka 6,3 procent av landets totala utsläpp av koldioxid, medan enbart inrikesflyget stod för 1 procent.
  • Det kan jämföras med vägtrafiken som släppte ut sammanlagt 15 345 000 ton, drygt 36 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp.
  • Svenska transportsektorn stod år 2017 för 39 procent av landets totala utsläpp av koldioxid. Medräknas även utrikes flyg och sjöfart (avgångar från svenska flygplatser/hamnar till första destination utomlands) uppgick hela transportsektorns utsläpp till 52 procent av Sveriges totala utsläpp av koldioxid. Då är inte upptaget av koldioxid från kolsänkor inräknat.
  • Sverige har en skyldighet att beräkna och rapportera utsläppen av växthusgaser, inklusive koldioxid, till EU och till FN:s klimatkonvention. Transportstyrelsen ansvarar för beräkningar och rapportering av luftfartens utsläpp i och från Sverige. Den officiella klimatstatistiken finns hos SCB.

Källa: Transportstyrelsen

300

kronor kostar det att klimatkompensera en inrikes flygbiljett.

Vill vi kunna locka hit kvalificerad arbetskraft måste man kunna erbjuda människor möjligheten att behålla sina sociala kontakter med de större regioner de flyttar ifrån.

Butiker får fler gratishyror

Vännäs Först bjöd Henna Fastigheter sina lokala handlare på hyran för april. Nu har fastighetsbolaget förlängt gratishyran till maj och juni. "Effekterna av pandemin fortsätter", säger en delägare.

Utbyggnaden fortskrider

Tavelsjö Byanätet i Tavelsjö byggs ut vidare och sommarens arbete har nyligen börjat. Den här säsongen märkar byanätet också en ökad efterfrågan på bredband i svallvågorna av coronapandemin.

Sommarkaféet öppnar för säsongen

Tavelsjö Lagom till Kristi himmelsfärds öppnar sommarkaféet i Tavelsjö under nygammal ledning. – Det har varit en hel del jobb, men det är väldigt roligt, säger Anna-Karin Edberg.