Lördag 21 september 2019

Västerbottningen

Slakterier – en svag länk i länet

Länsstyrelsen ordnade nyligen nätverksträff kring bristen på regionala slakterier.
– Ingen livsmedelskedja är starkare än sin svagaste länk och slakterifrågan är en av de mest strategiska för länets matförsörjning, säger Lars Lustig, länsråd.

Umeå · Published jun 7, 2019 at 15:15

Det var efter konkursen för slakteriet i Burträsk som landshövdingen i januari tog initiativ till ett första möte om slakterinäringen. I april hölls en andra nätverksträff. Sedan dess har Burträsk kommit på benen, men läget är inte mindre kritiskt.

Patrik Strömdahl driver Stömdahla slakteri, länets enda slakteri för alla djurtyper. Han var med på båda nätverksträffarna och är bekymrad, både för egen del och branschens.

– Jag fick ett gott råd när jag startade: gör det inte. Jag borde ha lyssnat. Det finns ingen lönsamhet och går inte heller att få tag på folk, säger han bistert.

Strömdahla slakteri är ett mellanstort slakteri som satsar på omsorg och kvalitet. Men på försäljningen till butiker finns inga marginaler, menar Strömdahl.

– Problemet är att de flesta konsumenter bara ser på priset, de förstår inte skillnaden på kvalitet.

Slakteriets andra stora utmaning är kompetensförsörjning.

– Jag slaktar allt själv, det går inte att få tag på rätt personal med kunnande, säger Strömdahl.

Med på slakteridagen är även Arbetsförmedlingen. Det är mycket oroväckande statistik över vikande befolkningsunderlag och stigande pensionsavgångar som redovisas.

– Klassiska hantverksyrken, som slaktare och charkuterister, är en skriande bristvara redan idag, säger Christine Edberg, företagsrådgivare på AF. 

– Det är i princip nyanlända som står för tillskottet i den arbetsföra befolkningen. Matchningen är en stor utmaning.

Nationellt finns sedan 2017 en parlamentariskt antagen livsmedelstrategi för en mer konkurrenskraftig livsmedelskedja och ökad produktion av livsmedel i Sverige.

Mer Mat – Fler Jobb heter är ett samverkansprojekt i samma anda, mellan LRF och Arbetsförmedlingen med EU som medfinansiär, som ännu är i sin linda.

– I förstudierna kunde vi konstatera att det kommer att bli arbetskraftsbrist även inom primärproduktionen, det hade vi inte väntat eftersom man tänker att jordbruket minskar, säger Klaes Hallberg, projektledare Arbetsförmedlingen.

I projeket ska Arbetsförmedlingen jobba med matchning medan LRF ska erbjuda kompetensutveckling till företagen utifrån regionala inventeringar.

– Vi ska identifiera bristyrken, vad som krävs för att bli anställningsbara inom dessa och hur man kan rusta arbetslösa för att komma ut i dessa arbete i större omfattning, säger Hellberg.

Länsstyrelsen är också engagerad i livsmedelsstrategin. Matkompassen – mer mat i Västerbotten, är ett samarbetsprojekt som ska bidra till nya kontaktytor och ökad produktion och efterfrågan på närproducerade livsmedel. Hemsidan är Vasterbottensmat.info.

I augusti lanseras karttjänsten Hitta mat i Västerbotten, där konsumenter ska kunna hitta till småskaliga livsmedelsproducenter, förädlare och gårdsbutiker i länet.

– Hos oss kan man nu registrera sina livsmedelsprodukter, säger Stina Fernerud, projektledare.

Björn Peterson och Kristina Forss, som bedriver grisuppfödning och gårdsbuitk i Lövnäs, är med på nätverksträffen. De planerar för eget slakteri och låter sig inte nedslås utan har sina argument klara.

– Vi vill kunna fortsätta med djur, äta bra och även ge andra den möjigheten, säger Björn.

– Även inlandet ska ha möjlighet att hålla på med djur, det får inte bli så att allt bara växer igen, säger Karin.

Problemet är att de flesta konsumenter bara ser på priset, de förstår inte skillnaden på kvalitet.

Film fortsätter att locka i Vännäs

Vännäs Nu är det dags för en ny säsong för Filmstudion i Vännäs. "Vi har en trogen publik i dessa streamingtider".

Socialnämnd stänger boende

Bjurholm En majoritet i socialnämnden beslutade att stänga korttidsboendet Smörblomman i Bjurholm, för att spara 3,7 miljoner kronor.