Lördag 11 juli 2020

Västerbottningen

Trädgårdsavfall förstör

Trädgårdsavfall som kastas i skogen har blivit ett allt större problem. Det leder bland annat till övergödning, fler brännässlor, igenväxning, skadedjur och i en del fall döda träd. Det kostar också mycket att sanera områden där avfall har slängts.

Umeå · Published jun 1, 2020 at 06:15

Nina Ingvarsson är landskapsingenjör i Umeå kommun. Hon menar att många medborgare inte vet vad som händer när löv, växtrester och trädgårdsjord i stor mängd hamnar i skogen.

– Man tillför näring i ett område som inte ska vara näringsberikat. Den näringsrika jorden innehåller kväve, något som brännässlor älskar. Många skogsdungar och trevliga promenadstråk växer därför igen med brännässlor och kirskål om avfall dumpas där, säger Nina Ingvarsson.

– Avfallsupplag kan också kväva träd som riskerar att dö och falla omkull.

Dumpning är vanligast i skogar och dungar i anslutning till villaområden.

– Problemet finns på väldigt många ställen. Det fungerar bra där boende har civilkurage att säga åt grannarna, men det är ofta många som drar sig för det. Tyvärr löper de som bor närmast dessa platser risk att drabbas av brännässlor och skadedjur i sina trädgårdar.

– Vi har ingen budget för att städa upp men vi sätter upp informationsskyltar om att dumpning är olagligt och hänvisar till återvinningscentralet.

Många tycks tro att de gör naturen en tjänst genom att lämna sitt trädgårdsavfall i skogen, men så är det alltså inte.

– Det är ett miljöbrott och man kan bli åtalad för nedskräpning. Löv, gräs och växtrester kan du kompostera på tomten om du vill, annars ska du lämna trädgårdsavfall på en återvinningscentral. Där tas avfallet om hand och blir anläggningsjord. Ris och grenar flisas och blir biobränsle, säger Ingvarsson.

Det är ett miljöbrott.

Fler elever på gymnasiet läser upp betygen

Umeåregionen Fler gymnasieelever väljer att läsa upp sina betyg på Dragonskolans sommarskola i år jämfört med tidigare somrar, enligt skolledningen.