Söndag 26 maj 2019

Västerbottningen

Trafikverket inleder en ny utredning om Norrbotniabanans sträckning norr om Umeå. Foto: ARKIV

Trafikverket gör omtag om järnvägen i Sävar

Trafikverkets beslut om Norrbotniabanans dragning förbi Sävar skulle ha presenterats kring årsskiftet.
Nu stoppas beslutet och Trafikverket inleder en ny utredning om järnvägens sträckning i Sävar.

Sävar · Published dec 5, 2018 at 10:30

Både Trafikverket och Umeå kommun har förordat en sydlig dragning genom Sävar bland de tre alternativ som har övervägts i planeringsarbetet. Dessa tre alternativ presenterades i maj 2018.

Det sydliga alternativet har dock mött kraftig kritik från framför allt Norra Skogsägarna och Skogforsk.

Umeå kommun har hörsammat kritiken och utlovat alternativa förslag som bättre tillmötesgår Skogforsk och ägarna till Sävar Såg. Något som Västerbottningen tidigare har berättat om.

Bland annat handlar det om bättre förutsättningar för att finansiera ett stickspår från sågen till Norrbotniabanans huvudspår.

Nu tänker också Trafikverket om och inleder en ny utredning om Norrbotniabanans dragning genom Sävar.

– Efter samrådet har vi fått in många synpunkter och frågor kring såväl järnvägssträckningen som den kommunala planeringen, säger Marie Eriksson, projektledare vid Trafikverket, i ett pressmeddelande.

Eriksson fortsätter:

– Vi har därför valt att avvakta med att fatta beslut om sträckningen och istället fördjupa samtalen med bland annat Umeå kommun, Skogforsk och Norra Skogsägarna.

Enligt Marie Eriksson inleds utredningsarbetet på nytt nu i december, och ett nytt förslag om hur Norrbotniabanan ska kunna passera Sävar kommer att presenteras under våren 2019.