Lördag 25 maj 2019

Västerbottningen

Årets skogsbarometer andas stark optimism bland skogsägarkollektivet, som tror på stigande massa- och timmerpriser. Foto: PETER KÄRR

Tror på stigande priser och lönsamheten är god

Det är glada miner bland de norrländska skogsägarna. Det framgår av årets Skogsbarometer.
– Skogsägarna i norr tror på stigande priser både på sågtimmer och massaved, konstaterar Thomas Nyström, Swedbank.

UMEÅ · Published dec 3, 2018 at 06:15

62 procent av skogsägarna i Norrland tror på stigande timmerpriser de närmaste tre åren och och 55 procent på stigande massapriser.

– Och 58 procent anser att lönsamheten i skogsbruket är mycket god eller tillfredsställande, konstaterade David Boström, LRF konsult Umeå, när årets Skogsbarometer presenterades.

– Framtidstron bland skogsägarna är stark, de känner att deras skog kommer att behövas eftersom efterfrågan från skogsindustrin på råvaran ökar och det finns risk för virkesbrist.

Noterbart är att 36 procent uppger att de bor på sin skogsfastighet jämfört med 47 procent i förra årets barometer.

– Det är en tydlig trend, säger Robin Lindström, fastighetsmäklare vid LRF Konsult, Umeå.

Försäljningen av skogsfastigheter på den öppna marknaden har ökat och ligger nu på 26 procent från tidigare 20 procent.

– Förvånande att en tredjedel av skogsägarna anger att det som betyder mest i skogägandet är "känslan av att äga skog", med tanke på skogens stora värden, tycker Stefan Olofsson, Swedbank.