Fredag 6 augusti 2021

Västerbottningen

Vision om ett smartare Sverige

För att inte klimatkrisen ska leda till undergångsstämning och handlingsförlamning behöver nya möjligheter och innovativa lösningar lyftas fram vid byggandet av framtidens hållbara samhälle. Det var budskapet vid ett seminarium i Umeå i måndags.
– Låt Greta gå före så får andra komma efter och peka ut möjligheterna, säger Anders Källström, före detta vd LRF samt antologiredaktör.

Umeå · Published feb 14, 2020 at 06:15

Rubriken Det smarta landet syftar på en antologi med samma namn som tagits fram på initiativ av Anders Källström, Örnsköldsvik, före detta vd Lantbrukarnas riksförbund, LRF.

– Många talar om den smarta staden, men hur skapas det smarta landet?

Idén föddes vid ett möte med skogsägare i samband med de katastrofala skogbränderna sommaren 2018.

– Stämningen var domedagsartad men mardrömmar ger ingen energi eller hopp. Boken är ett försök att spegla olika aspekter av begreppet hållbarhet, genom att samla ihop kunniga människor och goda exempel på vad som är möjligt för att bygga ett nytt samhälle.

Källström inleder samtalet med att påpeka risken för vanmakt, med tanke på människans naturliga oro inför förändringar och tendens att hålla fast vid gamla lösningar.

– Dagens politiska ledarskap är långt ifrån att leverera tro och hopp, vi ser det både nationellt och globalt, säger Källström som är orolig för den politiska polarisering han ser breda ut sig.

Tomas Mörtsell, kommunalråd i Storuman, lyfter att staden är den politiska normen, där resurser styrs och regelverk anpassas.

– Min egen kommun har fantastiska resurser och möjligheter, där kan den nationella politiken möjliggöra, skapa förutsättningar och släppa fram lokala initiativ, säger Mörtsell och föreslår återbäring av elskatter eller fastighetsskatter på vatten- och vindkraft som enkla effektiva åtgärder.

Per Ödling, professor i telekommunikation vid Lunds universitet som forskar om förarlösa fordon, varnar för sämre för samhällsservice på landsbygden.

– Servicen måste byggas tillbaka så att folk ser att det blir bättre, där kommer bättre, billigare och grön teknik, det krävs politiskt ledarskap för att vända kurvan men politikerna skyr risker och landar i detaljer.

– Vi behöver skifta perspektiv, egentligen har vi fantastiska möjligheter, men medan samhället tidigare varit bra på att samla in och styra med kunskap så befinner vi oss nu mitt i en ny industriell revolution där vi inte vet svaren utan måsta prova oss fram.

Marie Wickberg, kommunikationschef och näringspolitisk expert på skogsägarföreningen Mellanskog, menar att skogen är nyckeln till samhällsomställningen.

– Skog binder koldioxid när den växer eller används som byggmaterial och ersättning för fossila material. Om vi inte fullt ut använder skogen klarar vi inte omställningen, få människor förstår vidden av detta.

– Svensk skogsindustri är världsledande och konkurrerar med hjärnkraft, där har det svenska samhället ett försprång med jämställdhet, digital mognad och IT-infrastruktur. Det ger oss oerhört många styrkor.

Källström lyfter fram att ett välfungerande samhälle behöver ha ett samhällskontrakt, som möjliggör försörjning och meningsskapande sysselsättning för medborgarna. Han nämner integration och kompetensfösörjning som ödesfrågor.

– Vårt samhälle skulle behöva en ny trygghetsreform, så att alla känner att de får vara med, där har politiken en roll att spela.

– Här finns alla möjligheter för politiken att ta på sig ledartröjan, i liket med Kennedys mål om att inom tio år landstiga på månen. Det måste gå att teckna en bild av hopp, och i vårt land har vi möjligheterna.

– Vi är ett lagom stort och styrbart land där det finns möjlighet att utveckla nya lösningar. Låt Greta gå före så får andra komma efter och peka ut möjligheterna.

Aha-upplevelser efter arbetet med antologin?

– Ja, att det finns så mycket möjligheter under den mörka ytan.

Arrangör av seminariet var gröna liberala tankesmedjan Fores, som förordar entreprenörskap och marknadslösningar, konsultföretaget Esam i Umeå, som arbetar med hållbar utveckling i ett helhetsperspektiv, samt studieförbundet Vuxenskolan.

Seminariet sändes via webben till åtta inlandskommuner. Inspelningen är tillgänglig via Vuxenskolan Umeås Youtube.

Tankesmedjan Fores

  • Fores – Forum för reformer och entreprenörskap – är en grön och liberal tankesmedja som vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap, på människors möjligheter att själva forma sitt liv och på marknadsmässiga lösningar på samhällets utmaningar.
  • Fores fyra programområden är det digitala samhället, ekonomiska reformer och entreprenörskap, klimat, samt migration och integration. Varje program har ett råd med stor akademisk tyngd och verksamheten leds övergripande av en styrelse med brett samhällsengagemang.
  • Fores beskriver sig som en öppen, ideell och oberoende mötesplats där nyfikna samhällsmedborgare, debattörer, entreprenörer, beslutsfattare och forskning möts, från Sverige och vår omvärld.

Källa: Fores.se

Dagens politiska ledarskap är långt ifrån att leverera tro och hopp, vi ser det både nationellt och globalt.

Det smarta landet

  • Det smarta landet är en antologi av Anders Källström och Maria Soxbo där tretton inflytelserika röster ger sina perspektiv på hållbarhet och pekar ut klimatomställningens utmaningar och möjligheter för samhället. Syftet är att lyfta den potential och innovationskraft som finns i hela Sverige genom att visa hur stad och landsbygd kan dra nytta av varandra, exempelvis genom naturtillgångar, smarta livsval och människors behov och drömmar.
  • Medverkar gör Bodil Jönsson, Emilia Astrenius Widerström, Johan Kuylenstierna, Marie Wickberg, Elisabeth Thand Ringqvist, Ashkan Fardost, Helena Paulsson, Jerry Engström, Johan Ljungquist, Tomas Mörtsell, Clara Lidström, Per Ödling och Carl Jan Granqvist.
Fler nyheter från Umeå och Västerbotten

Stora satsningar på färjeterminalen

Holmsund För att Aurora Botnia ska kunna trafikera Umeå hamn görs stora investeringar i färjeterminalen. En ny passagerargång och en anläggning för automatisk incheckning av fordon hör till nyheterna.
Västerbottningen rekommenderar

Åtal mot misstänkt dröjer

Lögdeå Mannen som misstänks för grov stöld från Häggströms Modehus underkastas förlängd häktningstid. "Utredningen är ännu inte klar", säger Peter Jonsson, vice chefsåklagare.

Nya färjan en länk till omvärlden

Umeå. Nya färjan Aurora Botnia kommer att knyta samman inte bara Umeå och Vasa, utan även hamnarna på norska atlantkusten med farleder till länder som Ryssland och Kina.
Sport