Lördag 11 juli 2020

Västerbottningen

80 år sedan katastrofen lade byar under vatten

Översvämningen våren 1938 var en i raden som drabbat området sedan urminnes tider.
Totalt lades 224 gårdar under vatten.

Vännäsby · Published dec 7, 2018 at 06:20

Den så kallade Spölandskatastrofen för 80 år sedan fick stora konsekvenser för människorna i Vännäsby och de omkringliggande byarna. Sammanlagt 1 340 hektar mark och 224 gårdar lades under vatten.

De första vallarna började byggas 1924, men dessa kunde inte stå emot när Vindelälven och Umeälven 1938 i en häftig vårflod steg över sina breddar.

Många vägar blev dessutom ofarbara, en flottningsdamm vid Pengfors havererade och två miljoner timmerstockar drogs med och orsakade förödelse i det översvämmade området.

Timmerstockarna dämde upp järnvägsbron vid Vännäs, men den höll för påfrestningarna.

Landsvägsbron vid Brån förstördes också, liksom hängbron i Klabböle.

Det var inte första gången som sammanflödet mellan Vindelälven och Umeälven vid Vännäsby översvämmades. I bland annat kyrkböcker och lantmäteriförrättningar noteras 24 översvämningar i området mellan 1581 och 1876.

Särskilt översvämningen 1721 var den värsta på 150 år, enligt historiska källor.

Även 1995 drabbades samma område av översvämning. Fler vägar blev ofarbara och broar spolades bort.

Över 220 gårdar lades under vatten vid den så kallade Spölandskatastrofen våren 1938. En kraftig vårflod gjorde att Vindelälven och Umeälven steg över sina breddar. Foto: ARKIV