Torsdag 28 oktober 2021

Västerbottningen

"Västerbotten och Vännäs har inte berörts så mycket ekonomiskt av pandemiproblemen. Vi har haft låg arbetslöshet och bra inkomster", säger Anna Frej gällande resultatet i delårsrapporten. Foto: EMMA GARZON

Åsiktsstrid om rekordsiffror

Vännäs kommuns delårsrapport visar på ett rekordresultat, vilket vållade en lång debatt på kommunfullmäktige. Oppositionen vill att kommunen ska amortera extra för att reducera låneskulden men förslaget röstades ner.

Vännäs · Published okt 12, 2021 at 14:50

Delårsrapporten fram till sista augusti visar att Vännäs kommun har gjort ett resultat på 54 miljoner kronor, vilket är cirka 46 miljoner högre jämfört med budgeten. Årsprognosen är 37,5 miljoner, en förbättring på 24,4 miljoner mot budget.

– Ingen har varit med om något likande, det är rekordsiffror som vi pratar om, säger oppositionsrådet Anders Nilsson (C).

Enligt Henrik Olofsson, Vännäs kommuns nya ekonomichef, beror delårsresultatet till största del av poster som ingår inom finansen som är av engångskaraktär, och även årsprognosen baseras till stor del på samma poster. Att skatteintäkterna ses som en engångspost ifrågasattes av oppositionen.

Kommunfullmäktige har som mål att 2 procent av resultatet ska vara skatter och bidrag, men i delårsrapporten är hela 12,3 procent skatter och bidrag. Årsprognosen är 5,7 procent.

Med tanke på skatteresultatet kom oppositionen, C, KD och L, med ett tilläggsyrkande under måndagens över nio timmar långa kommunfullmäktige. Treklövern föreslog att kommunfullmäktige skulle ge i uppdrag till kommunstyrelsen att arbeta fram ett förslag på extra amortering för att reducera kommunens låneskuld och därmed minska framtida kapitalkostnader vid en eventuell framtida räntehöjning.

– Allt som vi gör, gör vi för våra barn och barnbarn. Det är viktigt att vi inte har den låneskuld som vi har, för vi har en ganska hög låneskuld, anser Hans-Inge Smetana (KD).

Majoriteten menade att kommunen behöver ta höjd för framtidens stora investeringar. Kommunalrådet Anna Frej (S) betonade att SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, kallade sin prognos för scenario i fjol på grund av det osäkra läget under pandemin, och hon hoppas att prognoserna kan bli tydligare framöver.

– Västerbotten och Vännäs har inte berörts så mycket ekonomiskt av pandemiproblemen. Vi har haft låg arbetslöshet och bra inkomster.

Efter en votering stod det klart att oppositionens tilläggsyrkande avslogs.

Även nettokostnadsavvikelsen debatterades flitigt under sammanträdet. Vännäs kommun ligger på 7,5 procent, och är nu nära målet om att nå 7 procent till 2022.

– Många personer har jobbat hårt för att nå målet, det vill jag uttrycka min tacksamhet för, säger Anna Frej.

Oppositionen vill se mer transparens och frågade vad de extra pengarna gör för kvaliteten i de kommunala verksamheterna.

– Pengar ger inte bättre kvalitet rakt av, säger Erik Fastevik (C).

– Det handlar mycket om de typer av tjänster som oftast måste sparas bort annars. I de sju procenten är lönekostnaderna de stora kostnaderna, svarar Frej.

Kommunfullmäktige fattade även beslut om två motioner. Det blev bifall till Vänsterpartisterna Per Nyström, Viktoria Lappiniemi och Bengt-Erik Näslunds motion om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna för en aktivitetspark i Stadsparken, även kallad Myranparken, för barn i åldrarna 7-15 år.

Krister Anderssons (MP) motion om att Vännäs kommun ska tillsätta en tjänst som miljö- och hållbarhetssamordnare fick avslag.

– Det är ett bra förslag. Men vi har begränsade resurser på kommunstyrelseförvaltningen, säger Frej.

Motioner på kommunfullmäktige

  • Ja till Vänsterpartiets motion om att utreda möjligheterna för en aktivitetspark i Stadsparken för barn i åldrarna 7-15 år.
  • Nej till Krister Anderssons (MP) motion om att Vännäs kommun ska tillsätta en tjänst som miljö- och hållbarhetssamordnare.
Fler nyheter från Vännäs och Västerbotten
Västerbottningen rekommenderar

Fullmäktige: Majoriteten lyssnade inte på hyresgäster

Bjurholm Efter en lång debatt beslutade Bjurholms kommunfullmäktige på måndagen att sälja totalt 19 kommunägda lägenheter.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport