Måndag 6 juli 2020

Västerbottningen

Avgift ska reglera Vännäsparkering

Sedan gamla sportaffären revs för ett par år sedan har bilister kunnat parkera gratis på tomten.
Nu införs avgift av kommersiella skäl och för att underlätta snöröjning
Röster höjs också för att införa datumparkering i Vännäs tätort för att öka trafiksäkerheten.

Vännäs · Published okt 26, 2018 at 06:15

Fastigheten i korsningen Storgatan och Köpmangatan, för lite äldre Vännäsbor känd som Lundströms Sport, köptes in och revs av Vännäs Fastigheter för två miljoner kronor.

Det långsiktiga målet är att bygga ett flerfamiljshus på tomten. För detta krävs dock att även en angränsande fastighet köps in.

– Vi har fört diskussioner med granntomten, men inte kommit överens. Vi får inte till parkeringslösningen, eftersom vår tomt är för liten, säger Per Lundqvist, vd för Vännäs Fastigheter.

Den centralt belägna tomten har fungerat som kostnadsfri parkering i ett par års tid. Men nu är det slut med det, enligt beslut av Vännäs Fastigheters styrelse. Snart sätts skyltar upp och sms-parkering införs.

– Det står skrotbilar i hela kommunen dessvärre och vi vill inte ha ett nytt upplag av skrot, förklarar kommunalråd Johan Söderling (S) som sitter i styrelsen.

Vännäs Fastigheter har infört sms-parkering på två andra platser i Vännäs, delvis för att skapa en mer ordnad parkeringssituation och underlätta snöröjning.

Problem med skrotbilar har dock inte noterats på den aktuella centrumtomten, enligt Per Lundqvist.

– Vi inför avgift på grund av kommersiella skäl. Det står väldigt många bilar där och då finns det uppenbarligen en möjlighet att införa betalning. Vi använder tomten också som snöupplag.

Parkeringssituationen i Vännäs centrum lämnar en hel del i övrigt att önska. Det parkeras lite ”huller om buller”, enligt två nya medborgarförslag som föreslår datumparkering för att komma till rätta med problemet.

– Det är kommunens fråga. Men att det blir problem med snöröjningen har jag spontant sett när jag själv gått runt i Vännäs, konstaterar Per Lundqvist.

I ett av förslagen påpekas att lastbilar, hjullastare och dubbelparkerade bilar ställs i tätorten lite hursomhelst.

”Det blir ett problem för oss alla andra bilister, en trafikfara”, fastslås i det andra medborgarförslaget på samma tema. I förslagen noteras att man kan lämna skrotbilar på gatan utan böter, eller annan åtgärd.

– Det känns lite som laglöst land, säger en av förslagsställarna.

Johan Söderling anser att det finns anledning att lyfta frågan om parkeringssituationen i Vännäs tätort.

– Ja, det är möjligt att det blir en översyn av parkeringssituationen utifrån medborgarförslagen.

Inte heller Söderling är nöjd med hur Vännäsborna parkerar sina fordon.

– Det slarvas, och det är ingen ordnings alls.

Det står skrotbilar i hela kommunen dessvärre.

Dopp i Aborrtjärn

Abbortjärn Med 34 grader i luften, och rejält varm i vattnet också för den delen, testade tioårige Siri Malhed från Stockholm på att hoppa från treans trampolin vid badplatsen i Abbortjärn.

Stor brandfara i markerna

Umeåregionen Sedan en vecka råder skärpt eldningsförbud i samtliga 15 kommuner i Västerbotten. En nödvändig åtgärd eftersom det är mycket torrt i markerna.