Torsdag 2 juli 2020

Västerbottningen

”Beklagar att det händer ibland”

Norrtåg har inte klarat av det nationella målet för punktlighet inom tågtrafiken. Målet ligger på maximalt 5 procents förseningar men i mellan Lycksele och Umeå landar årssnittet på 12 procent försenade tåg.

Hällnäs · Published jan 9, 2020 at 06:10

– Det spelar ju ingen roll om de flesta tågen går i tid om mitt tåg är försenat, vi beklagar att det händer ibland. Vi och operatören gör vårt bästa för att det inte ska ske, säger Joakim Berg, kommunikationsansvarig på Norrtåg.

Han menar att tågen för sträckan Lycksele Umeå har en relativt god regularitet, men att det under vissa perioder sker störningar för trafiken som gör att tågen ibland blir försenade.

Just sträckan mellan Lycksele och Hällnäs menar han är extra svår eftersom den saknar el och därför måste trafikeras med dieseltåg.

Joakim Berg har läst det öppna brev som operationssköterskan Roger Holm skickat till Norrtåg men håller inte med om att förseningarna skulle så vanliga som brevet beskriver.

– Det är ju svårt att säga att någon har fel, han har ju uppenbart upplevt att det finns stora störningar. Om vi i några lägen måste ersätta med buss då det inte går att köra tåg alls så tar det alltid längre tid än med tåget, säger Joakim Berg.

Hur förklarar man att resenärens uppfattning skiljer sig så mycket åt från era siffror?

– Sker det någonting så kan det vara så att störningen kanske håller i sig i två dagar innan felet är fixat. Det kanske inte påverkar våra siffror så mycket, men det spelar stor roll för den som ska resa just då. Men i de allra flesta fallen så kommer man fram i tid.

Ni ligger ju fortfarande över det nationella målet för förseningar. Vad gör ni för att minska antalet försenade tåg på sträckan?

– Vi genomför ett flertal åtgärder. Vi bygger en ny verkstad i Umeå för att snabbare kunna åtgärda fel på tågen. Sedan har vi gjort en hel del på fordonen för att säkra upp dem under vintern så de mer sällan behöver komma in oplanerat, säger Joakim Berg på Norrtåg.

Joakim Berg tror verkstaden som invigs i Umeå under kommande år kan göra stor skillnad för punktligheten. Foto: PRESSBILD / PATRICK TRÄGÅRDH

Stor brandfara i markerna

Umeåregionen Sedan en vecka råder skärpt eldningsförbud i samtliga 15 kommuner i Västerbotten. En nödvändig åtgärd eftersom det är mycket torrt i markerna.

Vännäs får centrumkärna

Vännäs Vännäs tätort har fått en avgränsad centrumkärna, enligt ett beslut av plan- och miljönämnden. Anledningen är ny parkeringsövervakning som ska börja gälla från den 1 juli.

Ny centrumplan fastställd

Vännäs Förslaget till detaljplan över hur Vännäs centrum ska se ut i framtiden fastställdes av ett extrainkallat fullmäktige på måndagskvällen.