Måndag 3 augusti 2020

Västerbottningen

Centrumplan engagerar

Hur ska framtidens centrum i Vännäs fyllas med aktiviteter? Det fick Vännäsborna bland annat svara på när kommunen höll en medborgardialog. Det finns fortfarande möjlighet att göra sin röst genom en enkätundersökning.

Vännäs · Published sep 25, 2019 at 06:15

Nästa år börjar arbetet med att bygga om Vännäs centrum. Gång- och cykelvägen från tunneln under järnvägen fram till järnvägsparken kommer att göras om, för ett tryggare och grönare stråk. Vägen ska vara klar 2021.

– Jag tycker att det är bra att kommunen styr upp gång- och cykelvägen. Jag skulle inte säga att vägen är otrygg, men den går att göra bättre, säger Vännäsbon Kurt Varodell.

I lördags arrangerade Vännäs kommun en medborgardialog ute vid järnvägsparken för att få synpunkter på centrumplaneringen. Det skedde passande nog under SEE hållbarhetsvecka, där Vännäs var fokuskommun tillsammans med Nordmaling.

– Centrumplaneringen handlar om ekologisk hållbarhet eftersom vi förgrönar och gör det tryggare att cykla och gå, så att färre förhoppningsvis väljer bilen. Men det handlar också om social hållbarhet då vi tror att det blir trevligare att umgås i centrum, säger Malin Karlsson, samordnare för kollektivtrafik och friluftsliv i Vännäs kommun.

Medborgardialogen lockade en hel del människor i alla åldrar, även mycket barnfamiljer. De hade flera idéer på aktiviteter i centrum, framför allt på torget bredvid Coop-parkeringen.

– En viktig del i planeringen är torget, en yta som vi vill ha mer aktiviteter runt. Det är något som ännu inte är klart, så man kan påverka mycket, säger samhällsbyggnadschef Tore Forsberg.

Charlie Stigestadh besökte kommunens tält med sin pappa Patrick Stigestadh. Om Charlie får önska skulle han vilja ha en crossbana för mopedister och cyklister på torget. Även Patrick har förslag på aktiviteter för ungdomarna.

– Jag skulle vilja se en skatepark eller basketplan. Nu står många unga här med sina Epa-traktorer och mopeder, och det är bra om de kan röra sig mer. Och om ungdomarna är här försvinner de som sitter och dricker i parken.

I samband med medborgardialogen lanserades en enkätundersökning där Vännäsborna får svara på frågor som hur man upplever trafiksäkerheten, hur behovet att ta bilen till centrum kan minska och vad man vill göra i centrum. Enkätundersökningen går att göra på Vännäs kommuns hemsida och den är tillgänglig i sex veckor.

Ny centrumplan överklagas

Vännäs Fastighetsbolaget Trophi som äger Ica-tomten överklagar den nyss fastställda centrumplanen till mark- och miljödomstolen. Trophi anser att planen får stora negativa konsekvenser.