Måndag 28 september 2020

Västerbottningen

Fastighetsbolaget Trophi, som äger tomten på vilken Ica ligger, överklagar detaljplanen för Vännäs nya centrum. Foto: ROLF JAKOBSSON

Fastighetsbolag klagar på detaljplan i Vännäs

Fastighetsbolaget Trophi som äger Ica-tomten överklagar den nyss fastställda centrumplanen till mark- och miljödomstolen.
Trophi anser att detaljplanen får orimligt stora negativa konsekvenser för dess centrumfastighet.

Vännäs · Published jul 30, 2020 at 14:15

Detaljplanen, som nu Trophi överklagar, fastställdes vid ett extrainsatt fullmäktige 29 juni. Trophi dömer ut i stort sett det mesta som berör Ica-butiken när Vännäs kommun ska bygga om centrum.

Bolaget pekar på att antalet parkeringsplatser, som redan är för få, blir ännu färre. Infarten från Köpmangatan försvinner, och ersätts med infart från Östra Järnvägsgatan.

Detta medför, enligt Trophi, försämrad cirkulation på parkeringen och risk för trafikstockningar.

Trophi anser också att det är oklart hur kostnaderna för ombyggnationerna kring Ica-butiken ska fördelas mellan fastighetsägaren och kommunen.

Kommunalråd Anna Frej (S) sätter dock frågetecken framför huruvida de punkter som Trophi är missnöjda med verkligen omfattas av detaljplanen.

– En hel del som de tar upp är kanske inte egentligen detaljplan, utan det är hela skrivningen om vad som ska hända i centrum.

Tanken var att sätta spaden i jorden i centrum efter semestern, men överklagandet skulle kunna påverka den planeringen.

– Frågan är ju i vilken mån kan vi ändå jobba med de delar som inte berörs av överklagandet. Det vet jag inte än, säger Anna Frej.

Kritiserar för stora barngrupper

Vännäs Lärarförbundet har genomfört en kartläggning av storleken på barngrupper i länets förskolor. En kommun som sticker ut är Vännäs.

Edvin vill jobba med ungdomar

Vännäs Vännäsbon Edvin Winberg är en av studenterna på Polishögskolan i Umeå. Han går den tredje terminen och vill i framtiden specificera sitt polisyrke på ungdomar.