Tisdag 20 augusti 2019

Västerbottningen

Högre avgifter till satsningar

På fem år har Vattenfall nästan fördubblat elnätsavgifterna för norra nätet. De höjda avgifterna går till investeringar, bland annat i Vännäs.

Länet · Published maj 7, 2019 at 15:15

Vattenfall har höjt elnätsavgifterna på norra nätet med 48 procent från 2013 till 2018, vilket bland annat berör Vännäs. Vännäsborna betalar över 14 000 kronor per år. Kunderna kan inte själva välja elnätsbolag då bolaget har monopol. 

– Regelverket har under de senaste åren medgett större höjningar och vi har hållit oss inom det regelverket. Men de höjda avgifterna går tillbaka till kunderna i form av nödvändiga investeringar i elnätet, säger Jenny Hakeberg, kommunikatör på Vattenfall Eldistribution.

För Norra Sverige har Vattenfall ett investeringsprogram på 2,7 miljarder kronor som pågår till 2020. I Vännäs kommun har det satsats 37 miljoner kronor sedan 2010.

–  Investeringarna handlar bland annat om att elnätet i norr ska klara av påfrestningar av hårt väder. Trenden visar att det har blivit kortare och färre avbrott, men mycket arbete återstår.

Skillnaderna är stora. De som får sin el genom Umeå Energis ledningar betalar hälften så mycket som Vännäsborna.

–  Det är dyrare att bedriva elnätsverksamhet som är på långa sträckor och i glesbygden, jämfört med ett stadsbyggt nät.

Förändringar i regelverket kommer generellt att innebära sänkningar av elnätsavgifterna framöver. Vattenfall har ännu inte beslutat om avgifterna för 2019.

Kommunen är indragen i tvist

Brån Sedan måndag förra veckan ligger ett stor hög av jord och gödsel framför en av kommunens pumpstationer i Brån. Bakom tippningen av högen ligger en tvist mellan Vännäs kommun och markägaren.