Tisdag 26 januari 2021

Västerbottningen

Kyrkor målas och rustas

Länstyrelsen har gett tillstånd till ommålning av kyrkan och klockstapeln i Vännäsby. Även delar av tegeltaket i Bjurholms kyrka ska bytas ut.

Vännäsby · Published jul 13, 2020 at 06:15

Kyrkan i Vännäsby byggdes mellan 1817 och 1825, och var ursprungskyrkan i Vännäs församling, varför dess formella namn är Vännäs kyrka i Vännäsby.

Kyrkan i Vännäsby målade om 2002 samt delvis även 2006, men med olika sorters linoljefärger.

– Det var en jätteregnig sommar 02, och det blev problem med färgen som gjorde att det blev vissa nyansskillnader, förklarar Ulrik Nilsson, kyrko- och kyrkogårdschef.

Länsstyrelsen har nu gett tillstånd enligt kulturmiljölagen till att kyrkan och klockstapeln får målas om igen. Arbetet ska utföras med medverkan av antikvarisk expertis. Tillståndet gäller i fem år.

Vännäs- och Bjurholms pastorat räknar med att projektet, som kostar cirka 2,3 miljoner kronor, kan genomföras under 2022.

Först ska dock pastoratet söka kyrkoantikvarisk ersättning och underhållsbidrag från Luleå stift.

– Det varierar, men man får kanske 50-60 procent av kostnaden, säger Ulrik Nilsson som påpekar att resten finansieras av Vännäs-Bjurholms pastorat.

Före ommålningen kommer spåntaket på kyrkobyggnaden att tjäras om 2021, vilket görs vart sjätte år. Ett arbete som kostar cirka 200 000 kronor.

Även på kyrkan i Bjurholm ska göras renoveringar 2021. Här handlar det om att byta tegeltaket på södra takfallet. Den norra delen av taket byttes 2003.

– När det har varit riktigt hemskt väder, då har det velat läcka in litegrand. Teglet i sig är nog inte så dåligt, men det är underlaget som är dåligt. Är det inget fel på teglet, då kan man ju lägga tillbaka de delar som är bra, säger Ulrik Nilsson.

Fler nyheter från Vännäs och Västerbotten

Hilda måste bo med ko

Vännäs Kvigan Hilda i Kallhögen i Vännäs måste ha en artfrände som kompis. Det är nu klart efter att Högsta förvaltningsdomstolen inte väljer att pröva kammarrättens tidigare dom.
Västerbottningen rekommenderar

Ortsbor överklagar plan om ny brandstation i Bjurholm

Bjurholm Närboende har överklagat ändringen i detaljplanen för Lönnen 4, som antogs 14 december. Överklagandena till mark- och miljödomstolen sinkar inte beslutet var ny brandstation ska placeras.