Måndag 3 augusti 2020

Västerbottningen

Missnöje med mycket trafik vid skola i Vännäs

Föräldrar som hämtar och lämnar sina barn vid Vegaskolan tvingas samsas med både tung trafik och biltrafik.
– Trafiksituationen liknar ingenting, det är kaos, säger Magnus Lindgren en av föräldrarna.
En centrumplan som kommunen arbetar med ska förhoppningsvis eliminera några trafikfaror vid skolan.

Vännäs · Published nov 1, 2018 at 06:15

Magnus Lindgren har lämnat in ett medborgarförslag till kommunen där han föreslår att Vegagatan och Köpmangatan förvandlas till ett så kallat gångfartsområde

Inom ett sådant område sker all trafik, inklusive med cykel, på de gåendes villkor.

– Gångfartsområde finns i andra städer och bygger på att bilarna krypkör, inte mer än sju kilometer i timmen, säger Magnus.

Inte heller Tomas Åström, barn- och utbildningschef vid Vännäs kommun, är nöjd med trafiksituationen vid Vegaskolan

– Vi ser helt klart att det är mycket trafik, och vi ser gärna att man ser över detta.

Kommunledningen är medveten om bristerna vid Vegaskolan, och den arbetar på en ny centrumplan. Planen ska förhoppningsvis eliminera några av de potentiella trafikfarorna vid skolan.

Bland annat föreslås att infarten till Ica-parkeringen flyttas från Köpmangatan till Östra Järnvägsgatan.

– Det här betyder betydligt mindre trafik på Köpmangatan, säger samhällsbyggnadschef Tore Forsberg.

Det här är gångfartsområde

  • Gångfartsområde är ett område, ofta gata eller torg, där all trafik sker på de gåendes villkor.
  • Fordon, inklusive cyklar, får inte köras fortare än gångfart. Föraren har väjningsplikt mot gående och fordon får bara parkeras på särskilt anordnade parkeringsplatser.
  • Till skillnad från gågata är det inte förbjudet med motordriven genomfartstrafik. Begreppet gångfartsområde infördes 1 juni 2007.

Ny centrumplan överklagas

Vännäs Fastighetsbolaget Trophi som äger Ica-tomten överklagar den nyss fastställda centrumplanen till mark- och miljödomstolen. Trophi anser att planen får stora negativa konsekvenser.