Onsdag 17 juli 2019

Västerbottningen

Nöjda och glada kor mjölkar mer

Trots en av världens strängaste djurskyddslagar så kan mjölkkorna i Sverige producera mer mjölk. Och det handlar inte om att pressa korna – utan om att få dem att må så bra som möjligt.

Vännäs/Ånäset · Published apr 6, 2019 at 06:20

I torsdags och fredags hölls utbildningsdagar i Ånäset samt Vännäs, om hållbar mjölkproduktion.

Omkring 50 bönder kom till utbildningsdagen i Ånäset, som ordnats av Vendela Jonsson, djurhälsoveterinär från Djäkneboda. Hon brinner verkligen för att göra så mycket som möjligt för att korna ska kunna mjölka så mycket som möjligt.

– Vi har ju väldigt bra djurskyddslagstiftning och våra svenska kor mår väldigt bra. Men i och med att aveln utvecklats så mycket så har vi så otroligt mycket bättre genetiskt material. Då gäller det att vi hänger med och möter de behoven. Där måste vi låta oss inspireras av andra länder och ta till oss den kunskap de har att bidra med, säger Vendela Jonsson.

En av föreläsarna under dagen var Christian Malser från Schweiz. Han är utbildad i hur man tyder kons signaler och lär även ut hur man tyder dem. Hans teorier ugår hela tiden från samma grundförustättningar: det handalr om foder, vatten, ljus, luft, vila och kons plats.

En bild som tydligt visar hur man kan tyda en kos signaler är halkspår i golvet. Här visade Christian Malser ett exempel på hur betonggolv kan behandlas för att inte bli hala.

Ett annat exempel handlade om vikten av bra lutftväxling och Christian gav exempel på hur bönder helt enkelt plockat ut fönster för att få bättre luftväxling, och fått kor som mår bättre.

Det exemplet är däremot inte direkt överförbart till svenska förhållanden, menar Elin Georgsson, Bjurholm, som kommit till träffen tillsammans med sambon Alexander Öberg.

– Det är inte så välbeprövat än i Sverige. Problemet här är ju att man måste frostsäkra vattnet. Men annars under de varma månaderna så tror jag att det är bra, säger Elin.

Paret har 28 mjölkkor och lärde sig mycket under dagen.

– Att billigt kan vara bra, säger Alexander.

– Man behöver inte dyra lösningar, säger Elin.

Vad ska ni göra med det ni lärt er idag?

– Man är lite sugen på att göra om vår befintliga lagård först. Men planerna är att bygga och då göra det bästa man kan, säger Elin.

Under dagen förelästes det även om sinperiodens inverkan på kommande laktation (alltså om kons mjölkande period från kalv till sinperiod), och om djurmediciner.

Vendela Jonsson sammafattade även kunskaper från en konferens i Danmark.

Sista föreläsningen drog ut några minuter efter utsatta klockan 15, och trots att dagen var mycket uppskattad lämnade en stor del av bönderna vid slaget tre.

– De skulle hem och mjölka, säger Vendela med ett leende.

Många av bönderna som lämnade uttryckte också sin uppskattning över dagen. Vendela Jonsson understryker att det som lärts ut inte på något sätt handlar om att pressa korna. Tvärtom.

– Det här är inte att pressa korna. Det är deras sätt att säga tack. Och nöjda glada kor de mjölkar bättre.

Samma utbildningsdag hölls i Vännäs i går fredag.

Det är deras sätt att säga tack. Och nöjda glada kor de mjölkar bättre.

50

bönder hade kommit till utbildningsdagen om hållbara kor

Vindelälvsloppet startar på torsdag

Länet Årets upplaga av Vindelälvsloppet kommer äga rum torsdag 18 juli. Med en handfull laganmälningar blir det ett dagsarrangemang, Vindelälvsstafetten mellan Ammarnäs och Sorsele. Däremot kommer stafetten Vindeln-Vännäsby ställas in.

Jakob är nya kommunikatören

Nordmaling Jakob Norstedt är ny kommunikatör i Nordmalings kommun. "Jag kan se en hel del förbättringspotential, jag ser utmaningen", säger han.